Management bepalend voor liquiditeit!

Niels Achten, adviseur bij Liba, zit achter zijn computer waar we op het scherm een tabel met kengetallen zien van het landbouwbedrijf. Hij wijst op zijn scherm naar het gemiddelde per 100 kg droge stof.

Management bepalend voor liquiditeit!

Uit boekhoudingen blijkt dat melkveebedrijven een liquiditeitsbehoefte hebben van ongeveer 5 euro per koe per dag. Dit bedrag varieert met ongeveer 1,50 euro per koe per dag. De 25% sterkste bedrijven in Cowdashboard draaiden in maart een voersaldo (melkopbrengst minus voerkosten) van 4,98 euro per koe per dag (Figuur 1). Met dit saldo kunnen de bedrijven hun liquiditeitsbalans positief houden.

 

Wat doen de 25% sterkste bedrijven in Cowdashboard goed (tabel):

 

  1. Melkproductie +1,4 kg FPCM/koe/dag
  2. Hogere melkprijs +0,8 euro/100 l FPCM. Hierop heb je zelf op korte termijn geen invloed.
  3. Voerefficiëntie + 0,11
  4. Stalbezetting +4%
  5. Goedkopere voerinkoop, Inkoopindex – 3%. Meer enkelvoudig krachtvoer ten opzichte van  mengvoer
  6. Voersaldo + 0,78 euro/dier/dag

 

Bron: Liba voor melkveebedrijf, 2016

Bron: Liba voor melkveebedrijf, 2016

 

 

Wat neem je mee voor je eigen bedrijf:

 

  1. Streef naar hoge melkproductie per koe (>32 kg FPCM/koe/dag)

Het streven naar een krachtvoergift van 28 – 30 kg per 100 l FPCM (incl. bijproducten aan 90% ds), draagt bij aan een hoge melkproductie. Daarnaast is de basisverzorging van koeien zoals klauwbekappen, droogzetmanagement en het gebruik van een voetbad belangrijk. Bespaar dus niet op deze kosten.

  1. Streef naar maximale melkproductie per ligbox (>37 kg FPCM/ligbox) 

Bij een overbezetting in de stal tot 125 % ziet Liba geen afname van het voersaldo per koe per dag (Figuur 2). Dit betekent dat je binnen je bestaande bedrijfssituatie meer melk kunt produceren. En meer melk draagt bij aan een hoger bedrijfssaldo. Hierbij dient iedere melkveehouder binnen zijn situatie de wet- en regelgeving in acht te nemen.

  1. Houd voerkosten laag (<3,9 euro/dier per dag)

Houd bij voeraankopen rekening met de voederwaardeprijzen. Op deze manier kun je de kostprijs van je rantsoen verlagen. Koop dus geen bijproducten boven de 85% van de voederwaardeprijs en beperk aankopen van droge producten boven de 100% van de voederwaardeprijs. Wil je hierover meer weten? Lees dan het artikel over voederwaardeprijzen, klik hier.

 

Daarnaast kun je kosten laag houden door producten bij verschillende leveranciers met elkaar te vergelijken. Vergelijken op het gebied van samenstelling en prijs. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar drie leveranciers waarin je vraagt naar bijvoorbeeld de prijs van een soja-raap eiwitmengsel

 

Figuur 1: Het voersaldo is de melkopbrengst minus de voerkosten per koe per dag (Cijfers zijn afkomstig van Cowdashboard®)

Figuur 1: Het voersaldo is de melkopbrengst minus de voerkosten per koe per dag (Cijfers zijn afkomstig van Cowdashboard®)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Voersaldo bij 31 euro/100 l FPCM van +/- 9000 metingen in Cowdashboard ten opzichte van de bezettingsgraad

Figuur 2: Voersaldo bij 31 euro/100 l FPCM van +/- 9000 metingen in Cowdashboard ten opzichte van de bezettingsgraad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met Fedagrim vzw

In samenwerking met Fedagrim vzw