Kritische Prestatie Indicatoren (KPI)

KPI’s leiden tot een proactieve managementstijl en u creëert een structuur binnen uw bedrijf die bijdraagt aan optimalisatie van uw management. Belangrijke kengetallen worden regelmatig opgevolgd waardoor veranderingen en afwijkingen snel worden herkent en hierop gereageerd kan worden. Uiteindelijk zal dit leiden tot een verbetering van uw management en verbeteringen van uw economisch resultaat.

Bij Liba bieden we een begeleidingsabonnement om u wegwijs te maken met het KPI-systeem. We kijken samen met u waar de knelpunten op uw bedrijf liggen en welke kengetallen in het systeem moeten worden opgenomen. Voor deze 15-20 kengetallen stellen we doelen op die iedere week worden opgevolgd, hiermee kunt u snel inspelen op veranderingen op uw bedrijf en mogelijke problemen voorkomen of verminderen. We leveren u het KPI-systeem in Excel aan zodat u er zelf mee aan de slag kunt.


HET KPI-SYSTEEM VAN LIBA IS PERFECT VOOR U ALS U:

Inzicht wilt krijgen in uw bedrijfsvoering en uw management efficiënter wilt maken

Uw bedrijf wilt optimaliseren, zowel technisch als economisch

Besluiten wil nemen op basis van data om zo de kans op succes te verhogen

In een vroeg stadium mogelijke problemen herkennen en deze voorkomen of verminderen

Professionele begeleiding wilt bij het invoeren van een KPI-systeem op uw bedrijf


Zijn één of meerdere stellingen op u van toepassing? Dan is het KPI-systeem van Liba waarschijnlijk iets voor u!


Praktisch

U krijgt een KPI-systeem toegestuurd in de vorm van een Excel bestand. Een adviseur van Liba bekijkt samen met u welke kengetallen voor uw bedrijf het meest van belang zijn en waar de knelpunten liggen, dit doen we op basis van de bedrijfseconomische boekhouding. Na deze analyse worden 15-20 kengetallen uitgekozen om op te volgen waarvoor doelen worden opgesteld. U volgt deze kengetallen vervolgens wekelijks op zodat er een beeld ontstaat van de ontwikkelingen die u en uw bedrijf doormaken. U kunt ervoor kiezen om iedere maand de resultaten te bespreken met een van de Liba adviseurs, maar u kunt er ook voor kiezen om zelf aan de slag te gaan met de data die u verzamelt. Het doel is om naar een proactieve managementstijl toe te werken en uw bedrijfsvoering te optimaliseren.

 1. U plant een gesprek in waarbij we uw wensen bekijken en beslissen welke getallen we opnemen in het KPI-systeem.
 2. U voert uw getallen in zodat er een basis ontstaat vanwaar we vertrekken. Vanuit daar kijken we op welke manier u het beste aanpassingen kunt doen in de bedrijfsvoering om efficiënter te werken.
 3. Wekelijks voert u de gegevens in het KPI-systeem in, hierdoor ontstaat een database waar u de ontwikkelingen binnen uw bedrijf kunt zien.
 4. Gaandeweg leert u wat bepaalde veranderingen in uw management betekenen voor het economisch resultaat van uw bedrijf. U maakt beslissingen op basis van data die u zelf heeft verzameld.
 5. U update jaarlijks uw KPI-lijst bij de bespreking van het managementrapport met uw Liba adviseur, dingen die constant goed blijven kunnen vervangen worden voor nieuwe verbeterpunten.
 6. Waar nodig kunt u begeleiding inschakelen door een van de adviseurs van Liba die u helpen bij het optimaliseren van uw bedrijfsvoering.
 7. Op jaarbasis behaalt u een beter financieel resultaat doordat u uw management optimaliseert.
 • Uitgebreid inzicht in de technische en economische stand van uw bedrijf en waar de verbeterpunten liggen
 • Een eigen database op basis waarvan u gegronde beslissingen kunt maken
 • Via een KPI-systeem toewerken naar een efficiëntere bedrijfsvoering leidend naar een verbetering van uw economisch resultaat.
 • Alle melkveehouders uit België en Nederland

Indien u interesse heeft in een KPI-systeem, neemt u contact met ons op via het contactformulier of neemt u telefonisch contact met ons op via +32 (0)89/82 15 55. U kunt ook rechtstreeks een mailtje sturen naar Evelien Voermans (evelien@liba.be).

Nadat u contact met ons heeft opgenomen, plannen we een intakegesprek zodat we u alle informatie kunnen geven en u eventueel vragen kunt stellen. Daarna verzorgen we de opstart van uw KPI-systeem.