Wilt u leren van uw collega-melkveehouders en een kijkje nemen bij andere bedrijven en bent u bereid om ook uw eigen cijfers en managementstijl met hen te delen? Dan is de bedrijfsleiderskring van Liba zeker iets voor u!

Een bedrijfsleiderskring (BLK) is een groep van 8 tot 12 melkveehouders die vier maal per jaar samenkomt op het bedrijf van één van de melkveehouders uit de kring. Op deze manier creëren we een open en aangename sfeer waarin ieder zijn bevindingen van het afgelopen kwartaal deelt en actualiteiten worden besproken. Dit alles steeds onder begeleiding van een van de adviseurs van Liba.

De start van deze bedrijfsleiderskringen zijn altijd de bedrijfseconomische cijfers van de bedrijven. Deze worden tijdens de bijeenkomsten besproken en vergeleken. Op deze manier leert u niet alleen van uw eigen aandachtspunten, maar leren anderen met u mee en vice versa. Naast deze basis krijgt u vanuit Liba uitgebreide updates over de actualiteiten betreffende management, voeding, marktprijzen en wetgeving.

Het succes van een BLK is sterk afhankelijk van de deelnemers, uw eigen input is goud waard. Naast de basis die we vanuit Liba voorzien staat u aan het roer van wat er in de groep besproken wordt. Er is voldoende ruimte om zelf onderwerpen aan te dragen of vraagstukken neer te leggen die spelen op uw bedrijf. Het is dé manier om in een kleine, gedreven groep melkveehouders ideeën uit te wisselen om zo van en met elkaar te leren.


DE BEDRIJFSLEIDERSKRING VAN LIBA IS PERFECT VOOR U ALS U:

Wilt leren van en ook zeker met collega’s

Regelmatig geüpdatet wilt worden over de actualiteiten in de melkveehouderij en hier met collega’s over wilt discussiëren begeleid door een deskundig adviseur.

Behoefte heeft aan sparringpartners die nieuwe inzichten kunnen bieden in vraagstukken die op uw bedrijf spelen, en ook zelf bereid bent om uw ervaringen te delen.

Uw bedrijfseconomische cijfers uitgebreid wilt vergelijken en analyseren ten opzichte van een selecte groep collega’s

Uw managementstijl wilt vergelijken met anderen


Zijn één of meerdere stellingen op u van toepassing? Dan is de bedrijfsleiderskring van Liba waarschijnlijk iets voor u!


Praktisch

U maakt deel uit van een lerend netwerk van 8 tot 12 collega-melkveehouders. Vier maal per jaar komt u samen op een van de bedrijven uit de kring. Hier worden onder begeleiding van een adviseur van Liba de bedrijfseconomische cijfers en het management van de bedrijven besproken en vergeleken. Daarnaast voorzien we u op deze dag van belangrijke informatie over actuele onderwerpen uit de sector en is er ruimte om onderwerpen te bespreken die vanuit de groep worden aangedragen.

 1. Vier maal per jaar vindt er een BLK plaats bij een van de melkveehouders uit de kring
 2. Een bijeenkomst begint om 10h30 en eindigt rond 16h00
 3. Bespreken van bedrijfseconomische resultaten
 4. Rondgang op het bedrijf
 5. Bespreken van actualiteiten in de sector en onderwerpen aangedragen door de deelnemers van de kring
 6. We creëren met u een lerend netwerk van gedreven melkveehouders die elkaar van nieuwe inzichten voorzien
 • Een lerend netwerk van collega-melkveehouders
 • Vier maal per jaar een bijeenkomst waar uw bedrijfseconomische cijfers worden besproken en vergeleken
 • Inzichten in het management van uw collega’s waar werkpunten voor uw eigen bedrijf uit kunnen volgen
 • Een open gedachtewisseling met gedreven melkveehouders over managementstijlen en actualiteiten
 • Professionele begeleiding van deze bijeenkomsten door één van de adviseurs van Liba
 • Melkveehouders die deelnemen aan bedrijfseconomische rapportage van Liba
 • Melkveehouders uit Vlaanderen, Wallonië en Nederland
 • Melkveehouders met een open geest binnen de groep én discretie daarbuiten

Wilt u graag deelnemen aan één van onze bedrijfsleiderskringen? Neem dan contact op via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op via + 32(0)89/82.15.55 of u neemt rechtstreeks contact op met onze adviseur Johan Achten (johan.achten@liba.be) of Niels Achten (niels.achten@liba.be).

Nadat u contact met ons opgenomen hebt, plannen we een intakegesprek zodat we u alle informatie kunnen geven en u eventueel vragen kunt stellen.

Als u na dit gesprek wilt deelnemen aan een bedrijfsleiderskring stellen we het voor aan een groep die bij u past. Bij akkoord van de leden van de groep wordt u daarna uitgenodigd op de bijeenkomsten.


Ondernemers die u voorgingen: Jürgen Debaene:

Jürgen baat in Vlamertinge een gemengd bedrijf uit met melkvee, opfokkippen en bloemkool. Hij is al jarenlang lid van een bedrijfsleiderskring met deelnemers uit Oost- en West-Vlaanderen. Hier geeft hij weer hoe hij de werking ervaart:

Het deelnemen aan de bedrijfsleiderskring heeft er voor mij voor gezorgd dat werken met de zowel financiële als technische kengetallen een routine werd. Daarnaast helpen de bijeenkomsten om toch telkens de focus scherp te houden en wordt er ingegaan op de actualiteiten.

Je leert met een open blik naar eigen en andere bedrijven te kijken, waardoor de bedrijfsleiderskring een grote meerwaarde is en blijft in mijn dagelijkse bedrijfsvoering.

Het bezoeken van de deelnemende bedrijven brengt telkens leuke inzichten en interessante discussies mee. Wanneer de ganse groep op bezoek komt, dan krijg je telkens eerlijke maar kritische feedback van de andere deelnemers. Ze helpen meedenken en stippen vaak ook verbeterpunten aan waar men zelf niet bij stilstaat. Problemen of bezorgdheden kunnen worden gedeeld, maar worden discreet behandeld.

Tot slot, en niet geheel onbelangrijk, is er doorheen de jaren een fijne vriendengroep ontstaan.

Kortom ik kijk er telkens naar uit wanneer we samenkomen!!