Bedrijfseconomische analyse (BEA)

De Bedrijfseconomische Analyse van Liba is een Bedrijfseconomisch Rapport op basis van uw BTW- of fiscale boekhouding. Dit wordt aangevuld met een aantal bedrijfsgegevens die we één keer per jaar bij u opvragen, denk hierbij aan vee- en productiegegevens, teeltplan, maar ook eventuele belastingen en sociale bijdragen. Het BEA rapport geeft u zo een inzicht in de financiële en management resultaten van uw bedrijf. Ook krijgt u een vergelijking met collega bedrijven zodat u uw sterktes en zwaktes nog beter in beeld hebt. In de bijlage vindt u een voorbeeld van ons BEA rapport.

Na het opstellen van het BEA rapport krijgt u een uitgebreide bespreking door een van onze adviseurs. Technische- en economische inzichten en de sterke en zwakke punten van uw bedrijf worden besproken, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld voor het volgende jaar met het doel om uw bedrijfsvoering en inkomen te verbeteren.

Met de Bedrijfseconomische Analyse van Liba krijgt u dus een uitgebreid inzicht in uw bedrijf op zowel financieel als managementvlak. Het geeft handvaten om strategische keuzes te maken voor uw bedrijf die past bij uw manier van werken. Door de begeleiding van onze adviseurs komt u tot nieuwe inzichten, omdat zij steeds de Bedrijfseconomische Analyse weten terug te koppelen naar de praktische situatie op uw bedrijf.


DE BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE VAN LIBA IS PERFECT VOOR U ALS U:

Inzicht wilt krijgen in de financiële en economische structuur van uw bedrijf

Een duidelijk en compact bedrijfseconomisch verslag wilt van uw jaarcijfers

Jaarlijks een bespreking wilt waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen technische en economische cijfers

Meer inzicht wilt hebben in de kostenstructuur van uw bedrijf

Uw cijfers wilt vergelijken met collega’s om de sterktes en zwaktes van uw bedrijf goed in beeld te krijgen


Zijn één of meerdere stellingen op u van toepassing? Dan is de bedrijfseconomische analyse van Liba waarschijnlijk iets voor u!


Praktisch

U levert uw BTW- of fiscale boekhouding aan, aangevuld met enkele jaarlijkse bedrijfsgegevens, die door Liba verwerkt wordt tot een Bedrijfseconomische Analyse. Uw persoonlijke adviseur doet jaarlijks een technische en economische doorlichting van uw bedrijf om knelpunten en verbeteringen te vinden. Tijdens dit gesprek, dat bij u rond de tafel en op het bedrijf plaatsvindt, wordt de koppeling gemaakt met de praktijk en bekijkt de adviseur samen met u hoe de dagelijkse bedrijfsvoering kan worden verbeterd. Hierbij ligt de focus op financiën, management en strategische keuzes voor het komende jaar.

Steeds weer wordt gezocht naar verbeteringen waarmee u direct in de praktijk aan de slag kunt.

 1. Indien u interesse heeft in het Bedrijfseconomisch rapport, neemt u contact met ons op via het contactformulierof belt u naar +32 (0) 89/82 15 55
 2. We plannen een intakegesprek met u in waarin we u alle informatie geven en waar we uw eventuele vragen beantwoorden
 3. Na de intake levert u uw BTW- of fiscale boekhouding bij ons aan
 4. Wij kijken de financiële gegevens na en verwerken deze
 5. Als het nodig is, vragen we u hierover nog bijkomende informatie
 6. De adviseur komt bij u ter plaatse op het bedrijf voor een rondgang en om het Bedrijfseconomisch rapport te bespreken
 7. Naderhand bezorgt uw adviseur u het verslag van de bespreking en de rondgang
 8. Dit proces wordt jaarlijks herhaald
 • Een jaarlijkse analyse van de bedrijfseconomische staat van uw bedrijf. Deze analyse kan worden gebruikt om uw dagelijkse werkzaamheden te verbeteren en sterktes en zwaktes in uw bedrijfsvoering te ontdekken.
 • Verslag van de bedrijfseconomische analyse en de rondgang
 • Alle veehouders uit België en Nederland
  • Koeien
  • Kalveren
  • Geiten
  • Varkens
  • Kippen
  • Melkverwerking

Indien u interesse heeft in de Bedrijfseconomische Analyse, neemt u contact met ons op via het contactformulier of telefonisch via +32 (0)89/82 15 55. U kunt ook rechtstreeks een mailtje sturen naar onze adviseur Evelien (evelien@liba.be).

Nadat u contact met ons heeft opgenomen, plannen we een intakegesprek zodat we u alle informatie kunnen geven en u eventueel vragen kunt stellen. Daarna verzorgen we de opstart van uw Bedrijfseconomische Analyse.