Wanneer koeien opruimen?

Wanneer koeien opruimen?

Bij een dalende melkprijs is een kasplanning zeer belangrijk, maar het op tijd opruimen van koeien is ook zeer belangrijk. Wanneer we kijken naar de onderstaande tabel is de huidige situatie (augustus 23) geschetst t.o.v. de situatie in januari 23 met cijfers vanuit Cowdashboard. Hierbij wordt gekeken naar de melkproductie die een koe moet hebben om rendabel te zijn m.b.t. de voerkosten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de hard dalende melkprijs ervoor zorgt dat een koe bijna 50% meer moet produceren dan 8 maanden geleden.


In de laatste kolom staat een situatie m.b.t. eind 2023 gesitueerd, wanneer het melkprijs niveau verder daalt naar 35 euro per 100 liter FPCM zullen de koeien om rendabel te zijn direct meer dan 18 liter melk moeten geven


Hierbij dient u nog rekening te houden met:

 • Veekosten
  • Gemiddeld zijn de veekosten in de boekhouding 240 euro. waarbij we in dit voorbeeld rekening houden met 150 euro veekosten per jaar wat neerkomt op 0,41 euro per koe per dag.
 • Mestafzetkosten
  • Indien u heeft te maken met mestafzetkosten dient u deze ook te berekenen per koe en hier rekening mee te houden. Houd hierbij rekening met 28m³ mestproductie per koe. Bij een afzetprijs van 10 euro per m³, zijn de mestafzetkosten 0,76 euro per koe per dag.


Wanneer we de vee- en mestafzetkosten meerekenen dient een koe bij de huidige melkprijs al direct 1,17 euro meer melkgeld te produceren wat neerkomt op 3 liter bij de huidige melkprijs. Dan dient de productie voor rendabele koeien al 19 liter per dag te geven om haar variabele kosten te dekken zonder vergoeding voor de vaste kosten en uw arbeid. Daalt de melkprijs naar 35 cent per liter dan wordt dit al 22 liter per dag. Dus we mogen verwachten dat er de komende maanden er meer slachtkoeien op de markt komen met dalende veeprijzen tot gevolg.


Bereken eens voor uw bedrijf wanneer koeien wel/niet rendabel zijn. Hiermee dient u het volgende aan te houden:

 • Niet rendabele koeien (minder dan 20 liter per koe)
  • Niet drachtig?
   • Opruimen!
  • Drachtig?
   • <100 dagen drachtig
    • Opruimen!
   • >100 dagen drachtig, maar <150 dagen dracht
    • Staan er voldoende kalfvaarzen klaar?
     • Ja
      • Koe opruimen
     • Nee
      • Koe aanhouden of bereken wat de terugverdientijd van aankopen kalfvaars is. Is dit korter dan het aantal dagen voordat de koe terug kalft dan kalfvaars aankopen. Anders koe aan blijven houden.