Bedrijfsplan 

Het bedrijfsplan van Liba geeft u een bedrijfseconomische analyse waarmee u kunt zien hoe uw inkomen in de toekomst zal evolueren op basis van de huidige situatie van uw bedrijf, uw plannen voor de toekomst en diverse externe factoren.  

Het verschil met uw bedrijfseconomisch rapport is dan ook dat we bij het bedrijfsplan steeds vooruit kijken naar de toekomst, waarbij we bij uw bedrijfseconomisch rapport altijd terugkijken naar de resultaten van het afgelopen jaar.

In het bedrijfsplan is ook een steeds een SWOT-analyse opgenomen (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) waarbij we de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van uw onderneming onder de loep nemen. 

De sterktes en zwaktes zijn interne factoren van uw onderneming die van invloed zullen zijn op de (toekomstige) prestaties van uw bedrijf. Het is dan ook belangrijk om uw eigen sterktes en zwaktes te kennen, zodat u hiermee aan de slag kunt om uw sterktes te vergroten en uw zwaktes om te buigen naar kansen.  

Kansen en bedreigingen zijn externe factoren waar u geen directe invloed op hebt, maar die u wel in uw voordeel kunt (leren) gebruiken. Ook deze factoren hebben uiteraard een aanzienlijke invloed op de prestaties van uw onderneming, waardoor het zeer nuttig is om deze in kaart te brengen.

Wat verder nog in uw bedrijfsplan wordt opgenomen, zijn bijvoorbeeld de inflatie van kosten, de afbouw van premies en het verloop van kredietlasten.

Het uitgangspunt van het bedrijfsplan is dat het een onmisbare tool is voor toekomstige investeringen of andere belangrijke plannen voor de toekomst die een grote invloed kunnen hebben op uw onderneming. Uw bedrijfsplan zal dan ook een basis zijn voor een gesprek met een bank omtrent investeringen of strategische wijzigingen in uw bedrijf. 

Wat is het voordeel van een bedrijfsplan?

Bij vrijwel elke grote investering of grote verandering waarvoor u beroep doet op een kredietverstrekker, zal een bedrijfsplan één van de vereisten zijn om in aanmerking te komen voor een krediet.

Ook kan het gebeuren dat u een bepaalde investering wilt doen om uw bedrijf te doen groeien, maar dat die investering op dat moment niet haalbaar is. Een goed onderbouwd bedrijfsplan kan u dan helpen om uit te zoeken hoe deze investering wel haalbaar kan worden, zodat u uw plannen waar kunt maken.

Een bedrijfsplan is dus een belangrijk middel om te gebruiken wanneer u wilt investeren in uw bedrijf en geeft inzicht in de toekomstige evolutie van het inkomen.


Een bedrijfsplan door Liba laten opstellen, is extreem waardevol als:

U een (grote) investering wilt doen of een grote verandering in uw bedrijf wilt doorvoeren waarvoor u een krediet wilt aanvragen

U een investering wilt doen om uw bedrijf te doen groeien maar de investering is op dit moment nog niet haalbaar en u wilt een goed onderbouwd plan om te weten wat ervoor nodig is om uw plannen wél waar te maken

U inzicht wilt in de toekomstige evolutie van uw inkomen zodat u goed voorbereid aan uw langetermijnplannen kunt werken


Praktisch

Bij een bedrijfsplan bekijken we de huidige situatie van uw onderneming op basis van uw bedrijfseconomisch rapport. Als u nog geen landbouwer bent, maken we een inschatting van uw inkomen binnen een bepaald aantal jaren.

In functie van de haalbaarheid van de investering, zullen wij in het bedrijfsplan nagaan of de investering die u wilt doen rendabel is. Indien blijkt dat deze investering niet rendabel zal zijn, kunnen we samen met u naar concrete oplossingen zoeken om ervoor te zorgen dat dit wel het geval kan zijn.

Daarnaast kan een bedrijfsplan ook ingezet worden om investeringen te optimaliseren, zodat u hiermee het beste resultaat kunt behalen om uw plannen te verwezenlijken.

Tenslotte is een bedrijfsplan ook onmisbaar bij een overname van uw bedrijf om exact in kaart te brengen hoe de situatie van het bedrijf in de toekomst zal evolueren en welke stappen de overnemer eventueel moet ondernemen om het bedrijf verder uit te bouwen.

 1. U neemt contact met ons op met een concreet investeringsplan of probleem
 2. Wij plannen in intakegesprek in waarbij we u alle informatie geven en waar u eventuele vragen kunt stellen
 3. Na de intake bezorgt u ons alle relevante gegevens:
  • Bedrijfseconomisch rapport
  • Aflossingstabellen
  • Alle andere gegevens die in de toekomst kunnen evolueren zoals arbeidssituatie, gezinssamenstelling,…
 4. Wij verwerken de gegevens die u ons bezorgd heeft in functie van uw concreet plan of probleem
 5. De adviseur komt bij u ter plaatse om samen met u het plan te bespreken. Tijdens dit gesprek kunt u zelf ook input geven om het plan verder te verfijnen.
 6. Uw adviseur past het bedrijfsplan aan op basis van het overleg
 7. U ontvangt een uitgewerkt verslag waarmee u onmiddellijk zelf aan de slag kunt, maar wat u ook kunt gebruiken als ondersteuning bij externe partners, zoals uw financiële instelling.
 • Bespreking bij u op het bedrijf met uw persoonlijk adviseur
 • Bedrijfsplan met een inschatting van uw inkomen voor de komende 7 jaar, wat u kunt gebruiken als voorbereiding voor uw gesprek met de bank
 • Uitgebreid verslag op basis van de bespreking

Ondernemers

Alle veehouders uit België en Nederland

 • Koeien
 • Kippen
 • Geiten
 • Varkens
 • Kalveren
 • Melkverwerking

Indien u interesse heeft in het Bedrijfsplan van Liba, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U kunt ons ook telefonisch bereiken op het nummer +32 (0) 89/82 15 55. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Evelien (evelien@liba.be).

Nadat u contact met ons heeft opgenomen, plannen we een intakegesprek zodat we u alle informatie kunnen geven en u eventueel vragen kunt stellen.

Indien u na dit gesprek aan de slag wilt gaan met uw persoonlijk bedrijfsplan van Liba, bezorgt u ons alle benodigde gegevens zodat wij van start kunnen gaan om een plan op maat voor u op te stellen.