Cowdashboard is een online rekentool die u als melkveehouder de mogelijkheid biedt om snel en gemakkelijk controle te krijgen op uw voersaldo. Door uw bedrijfsgegevens in te vullen wordt een rapport gegenereerd waarvan een voorbeeld in bijlage. Met dit overzicht krijgt u handvaten om uw voersaldo te optimaliseren. De dienst wordt geleverd in abonnementsvorm.

In Cowdashboard ligt de focus op het verbeteren van het voersaldo, we zien namelijk dat er een verschil groter dan 3 euro per koe per dag is tussen bedrijven. Dat is een verschil van maar liefst €120.000,-  op jaarbasis bij een bedrijf met 100 melkgevende koeien! U kunt met Cowdashboard snel zien welke factoren uw voersaldo beïnvloeden zoals voerefficiëntie, melkproductie, inkoopindex, etc. Hierdoor heeft u iedere dag grip op uw bedrijfsvoering wat leidt tot een beter saldo jaarrond. Ook kunt u anoniem vergelijken met andere Cowdashboard-gebruikers.

Door het gebruik van Cowdashboard kunt u zeer frequent uw bedrijfsvoering en voerkosten opvolgen. Hierdoor kunt u direct en doelgericht inspelen op veranderingen en uw voersaldo optimaliseren. Ook bij de inkoop van voer kunt u op Cowdashboard makkelijk vergelijken met de voederwaardeberekening, waar u kunt zien wat de inkoopindex van verschillende soorten voer is, zodat u niet te veel betaald.

Ook is het mogelijk om een begeleidingsabonnement af te sluiten bij het Cowdashboard abonnement. Hierbij vindt er iedere 8 weken een overleg plaats via Teams en brengt een van onze adviseurs jaarlijks een bezoek aan uw bedrijf. Tijdens deze overleggen worden de afgelopen dashboards overlopen, net als de samenstelling en kostprijs van het rantsoen. Ook is er tijd om kort actualiteiten te bespreken en advies te krijgen over voerinkoop. Tussendoor is het altijd mogelijk om telefonisch of via e-mail extra vragen en opmerkingen te plaatsen.

Via de download knop hierboven kan u een voorbeeld van een Cowdashboard uitslag terugvinden en downloaden.


Het Cowdashboard van Liba is perfect voor u als u:

Uw voersaldo wilt optimaliseren

Op zoek bent naar een manier om snel uw belangrijkste managementfactoren te overzien

Inzicht wilt krijgen in de dagelijkse kostenstructuur en voerstrategie van uw bedrijf

Uw cijfers wilt vergelijken met een referentiegroep van collega melkveehouders die ook Cowdashboard gebruiken

Uw bedrijf wilt vergelijken met andere melkveehouders op voersaldoniveau

Regelmatige begeleiding, op weg naar het maximale voersaldo


Zijn één of meerdere stellingen op u van toepassing? Dan is het Cowdashboard van Liba waarschijnlijk iets voor u!


Praktisch

U geeft uw bedrijfsgegevens in Cowdashboard in, waarna deze verwerkt worden tot een uitslag en analyse. Hierin kunt u direct zien wat de belangrijkste factoren zijn die uw voersaldo beïnvloeden en hoe uw bedrijf dagelijks draait. Daarnaast kunt u direct vergelijken met uw vorige resultaten en een referentiegroep van Cowdashboard-gebruikers. Op basis van deze gegevens kunt u dagelijks opvolgen aan welke knoppen u moet draaien om een optimaal voersaldo te behalen en jaarrond uw saldo te optimaliseren.

Ook kunt u gebruik maken van de voederwaardeberekening om te kijken of u aan de juiste prijs uw voer inkoopt.

Het Cowdashboard geeft direct inzicht in uw bedrijfssituatie en waar u kunt verbeteren.

  1. U sluit een abonnement af voor Cowdashboard waarna we een afspraak inplannen om u wegwijs te maken in de rekentool.
  2. U voert uw gegevens en resultaten in het Cowdashboard in om uw eerste uitslag en analyse te laten berekenen. Meteen krijgt u inzicht in verbeterpunten en mogelijkheden tot optimalisatie van uw voersaldo.
  3. Frequent voert u uw gegevens en resultaten opnieuw in, zodat u uw vooruitgang kunt zien en u handvaten krijgt om uw voersaldo verder te optimaliseren.
  4. Wanneer u voer inkoopt kunt u gebruik maken van de voederwaardeberekening om te zien aan welk percentage van de voederwaardeprijs u inkoopt zodat u grip houdt op uw kostprijs. Op deze manier kunt u ook gericht onderhandelen met de voerleverancier.
  5. Bij afsluiten van het begeleidingspakket krijgt u iedere acht weken via een Teams-vergadering begeleiding op weg naar een optimaal voersaldo.
  6. Gaandeweg verbetert uw management en optimaliseert uw voersaldo doordat u makkelijker en sneller keuzes maakt die bij uw bedrijfsvoering passen en economisch verantwoord zijn.
  7. U behaalt op jaarbasis een aanzienlijk hoger saldo doordat u op vaste basis een duidelijk overzicht hebt van zowel uw technische als economische bedrijfsvoering.
  • Een uitgebreid inzicht in de economische en technische stand van zaken op uw bedrijf
  • Handvaten om meteen uw voersaldo te optimaliseren
  • Aanvullend bij het abonnement is het mogelijk om iedere 8 weken online begeleiding te krijgen om een manier te vinden om op uw bedrijf toe te werken naar een optimaal voersaldo

Alle melkveehouders uit België en Nederland

Indien u interesse heeft in Cowdashboard, neemt u contact met ons op via het contactformulier of neemt u telefonisch contact met ons op via +32 (0)89/82 15 55. U kunt ook rechtstreeks een mailtje sturen naar Evelien (evelien@liba.be).

Nadat u contact met ons heeft opgenomen, plannen we een intakegesprek zodat we u alle informatie kunnen geven en u eventueel vragen kunt stellen. Daarna verzorgen we de opstart van uw Cowdashboard.