Voederwaardeprijs

De voederwaardeprijs is een economische waarde die wordt toegekend aan het voer, gebaseerd op basis van de voedingsstoffen die het bevat. Het houdt rekening met de hoeveelheid energie (VEM) en eiwittoeslag (DVE) in het voer. De gegevens zijn gebaseerd op 4-wekelijkse berekeningen van Wageningen Universiteit (www.voederwaardeprijzen.nl).

Bij Liba hebben we een rekentool ontwikkelt waarbij u de marktprijs kunt vergelijken met de voederwaardeprijs. Het helpt u bij het maken van de juiste keuzes van voedermiddelen, bijvoorbeeld sojaschroot of raapschroot voeren en het ondersteunt u bij uw inkoopbeleid en onderhandelingen met leveranciers. om uw voerkosten in de hand te houden. U krijgt een goede indicatie wat u voor bepaalde producten zou mogen betalen en of er alternatieven zijn voor producten die op dat moment te duur zijn.


Voor u als melkveehouder heeft het juist inkopen van producten een belangrijke invloed op uw resultaat:

Kostenbeheersing: Door in de rekentool in te vullen wat u voor een voersoort betaald en wat de voedingswaarden van dit voer zijn komt u erachter voor welk percentage van de voederwaardeprijs u aankoopt. Hier kunt u zien of u te veel betaald voor een voersoort ten opzichte van de voederwaarde die het bevat. Wanneer een voersoort te duur blijkt kunt u zoeken naar een alternatieve, goedkopere voersoort die dezelfde lading dekt als wat u in eerste instantie wilde aankopen. Hiermee kunt u uw voerkosten goed beheersen en monitoren.

Voersaldo: Door de voederwaardeprijs op te volgen kunt u de voerkosten beter beheersen. Juist inkopen leidt immers tot een beter voersaldo. Wanneer u voor dezelfde hoeveelheid en kwaliteit voer minder betaald blijft er onderaan de streep automatisch meer over.

Praktisch

 1. U gaat naar www.cowdashboard.be/voerwaardepubliek.aspx
 2. U kiest in de tool welke type voer u wilt vergelijken en welk product het is
 3. U geeft de waarden van het voer in:
  • o% Droge stof
  • VEM per kg droge stof/per kg product
  • DVE per kg droge stof/per kg product
 4. U geeft in welke aankoopprijs u betaald in €/100kg product
 5. Hierna rekent de tool uit welke voederwaarde het product heeft (ook in €/100kg product) en geeft het weer welk % van de voederwaarde u betaald
 6. Op basis van deze gegevens kunt u voor uzelf bepalen of u de prijs van een voersoort te hoog vindt en wat u ervoor zou willen betalen. U versterkt uw onderhandelingspositie ten opzichte van uw voerleverancier en kunt met gegronde argumenten aangeven waarom u voor een bepaalde prijs inzet.

U kunt per type voer bepalen of u te duur inkoopt of niet, hiervoor kunt u de volgende ‘normen’ aanhouden:

  • Ruwvoer: +/- 65% van de voederwaardeprijs
   • Belangrijk om in de gaten te houden hierbij is kwaliteit, voor een eerste snede gras mag meer betaald worden dan voor bijvoorbeeld een vierde. Ook is het erg marktafhankelijk en bij ruwvoertekorten zal deze norm van 60% lastig haalbaar zijn. Ook is het belangrijk om in de gaten te houden of u ruwvoer koopt wat al geoogst is of dat u zelf nog moet maaien of hakselen. Hoe meer bewerkingen nog moeten plaatsvinden hoe minder u per eenheid zou moeten betalen.
   • Structuurproducten (graszaadhooi, voederstro, luzerne, etc.) zijn duurder dan de 65% die hier als norm gesteld wordt. Dit komt doordat ze een relatief lage voederwaarde hebben ten opzichte van kuilgras of snijmaïs.
  • Mengvoer: 100-115% van de voederwaardeprijs
   • Hiervoor mag u iets meer betalen dan voor de andere voersoorten omdat het direct ingezet kan worden. Het hoeft niet meer bewerkt te worden en levert meteen verbetering in uw rantsoen.
  • Grondstoffen: +/- 100%
   • Voor grondstoffen is het belangrijk om in de gaten te houden dat u ze zelf nog moet verwerken in het rantsoen wat extra bewerking en dus kosten met zich mee brengt. Wanneer dit goed gedaan wordt kan hetzelfde resultaat behaalt worden als met kant en klaar mengvoer, het vergt alleen wat extra moeite. Dit kan beloond worden als u tegen een juiste prijs weet in te kopen en de grondstoffen juist toepast in uw rantsoen.
  • Bijproducten: maximaal 80%
   • Voor bijproducten betaald u minder dan voor grondstoffen of mengvoer omdat de verzadigingswaarde en dus de opname van deze producten vaak lager is. Het rendement uit deze producten is vaak minder. Dat wil niet zeggen dat deze producten niet aantrekkelijk zijn om toe te voegen aan uw rantsoen gezien het feit dat ze ondanks de lagere efficiëntie een goedkoop alternatief zijn om opname en productie te verbeteren.
 • Alle melkveehouders uit België en Nederland