Kasplanning bij Liba

Cash is King! Een uitspraak die u ongetwijfeld vaker heeft gehoord. We begrijpen allemaal hoe belangrijk het is om leveranciers, kredietverleners en personeel tijdig te kunnen betalen. Maar hoe kunt u dit waarborgen? Er zijn maandelijks schommelingen in uw inkomsten en uitgaven. Met de kasplanning van Liba geven we u handvaten om voor uzelf een liquiditeitsplanning te kunnen maken. Hierdoor weet u vooraf wat er binnen gaat komen, wat u moet betalen én, niet minder belangrijk, wat u overhoudt!

WAAROM KASPLANNING BIJ LIBA?:

Onze adviseurs beschikken over veel ervaring op financieel en bedrijfseconomisch gebied. De kasplanning is specifiek ontworpen voor ondernemers die vooraf een gedetailleerd beeld willen van hun liquiditeitspositie in het komende jaar, gespecificeerd per maand. Onze adviseurs kunnen hierbij ondersteunen op basis van uw boekhouding en uw bedrijfsstrategie. Zo maken we een kasplanning op maat.

Met name bij een hoge Kritieke Opbrengst Prijs (KOP) is het van belang om een kasplanning te maken. Dit om te voorkomen dat u aan het einde van de maand in betalingsproblemen komt. Het voorkomen van zulke problemen leidt automatisch naar een verlaging van uw kosten. Achterliggende betalingen gaan naar verloop van tijd enkel meer geld kosten, vanwege boetes of kortingen die crediteuren u opleggen.

Wanneer u van plan bent te gaan investeren met vreemd vermogen is het ook goed om een kasplanning op te volgen. Zo weet u wat u maandelijks kunt betalen aan rente en aflossing, zonder dat dit ten koste gaat van andere betalingsverplichtingen in uw bedrijfsvoering.

Naast betalingsverplichtingen managen en zorgen dat uw liquiditeit op orde is, geeft een kasplanning u tevens een goed beeld wat u maandelijks overhoudt. Zo kunt u plannen maken om een bepaalde hoeveelheid geld opzij te zetten voor toekomstige investeringen met eigen kapitaal. En vergeet natuurlijk uw eigen salaris niet!


KASPLANNING BIJ LIBA VOOR U ALS:

Moeite heeft om uw cashflow in de hand te houden

Controle wilt krijgen op de inkomsten en uitgaven binnen uw bedrijf

Rust aan de keukentafel wilt

Geconfronteerd wordt met een (te) hoge Kritieke Opbrengst Prijs

Uw algemene financiële situatie beter inzichtelijk en beheersbaar wilt maken


Zijn één of meerdere stellingen op u van toepassing? Dan is de kasplanning door Liba waarschijnlijk iets voor u!


Praktisch

  1. Bent u Liba-boekhoudklant dan lezen we deze data in uit uw boekhouding;
  2. We vervolledigen de kasplanning zodat u een goed overzicht heeft van de huidige situatie, waarna we een prognose maken;
  3. Op basis van de prognose maken we samen met u een plan om op een juiste manier uw liquiditeiten te beheren;
  4. Wanneer nodig begeleiden we u in gesprekken met banken of andere kredietverleners;
  5. U zorgt dat de kasplanning actueel blijft en past het waar nodig aan, bij vragen of benodigd advies kunt u altijd contact met ons opnemen voor extra begeleiding;
  6. De kasplanning zorgt voor rust bij u en uw gezin en is de basis voor een stabiele manier van het beheren van uw liquiditeiten en betalingsverplichtingen.