Bedrijfseconomisch rapport

Het Bedrijfseconomisch rapport van Liba is een zeer uitgebreid adviesrapport met bespreking op basis van uw cijfers. Uw persoonlijke adviseur denkt samen met u na hoe de dagdagelijkse uitvoering van uw bedrijf verbeterd kan worden, maar ook hoe de strategie kan bijgestuurd worden. Uw adviseur geeft u hierin dan ook concrete adviezen op maat van uw bedrijf.

Na het indienen en verwerking van de cijfers, krijgt u een concreet verslag. Uw persoonlijke adviseur komt bij u langs voor een rondgang op het bedrijf en het bespreken van uw Bedrijfseconomisch Rapport. Hierbij wordt er steeds een duidelijke koppeling met de praktijk gemaakt, zodat u er onmiddellijk mee aan de slag kunt.

Daarnaast stelt ons Bedrijfseconomisch Rapport u in staat om uw bedrijf bij te sturen op basis van dit verslag, in tegenstelling tot een fiscale boekhouding. Het doel van een fiscale boekhouding is namelijk om winst te minimaliseren, daartegevenover zal een bedrijfseconomisch adviseur uw winst trachten te maximaliseren door u uw management aan te scherpen.


Het Bedrijfseconomisch rapport van Liba is perfect voor u als u:

inzicht wilt krijgen in de financiële en economische structuur van uw bedrijf

een uitgebreide bespreking wilt van uw rapport waarbij er een koppeling wordt gemaakt tussen de technische en economische cijfers

onvoldoende inzicht heeft in de kostprijs per liter melk

merkt dat u veel kunt melken, maar dat de kostprijs te hoog ligt, waardoor het te weinig opbrengt

uw cijfers wilt vergelijken met het gemiddelde van uw collega’s zodat u goed uw de sterktes en zwaktes van uw bedrijf kunt zien

op zoek bent naar een rapport waarmee u op een gedegen manier met uw bank in overleg kunt gaan


Zijn één of meerdere stellingen op u van toepassing? Dan is het Bedrijfseconomisch rapport van Liba waarschijnlijk iets voor u!


Praktisch

U boekt uw facturen en gegevens in in ons systeem, deze cijfers worden door Liba verwerkt tot een Bedrijfseconomisch rapport.

Uw persoonlijke adviseur doet jaarlijks een technische en economische doorlichting van uw bedrijf om de knelpunten en opportuniteiten in kaart te brengen, dit gebeurt bij u rond de tafel. Tijdens dit gesprek wordt samen nagedacht over hoe de dagdagelijkse uitvoering van uw bedrijf verbeterd kan worden op financieel en managementvlak, alsook welke strategische keuzes u kan maken.

Op basis hiervan stelt uw adviseur een uitgebreid verslag op waarin de adviezen voor uw bedrijf worden opgenomen. Bovendien is er steeds een duidelijke koppeling met de praktijk, zodat u er onmiddellijk mee aan de slag kunt.

 1. Indien u interesse heeft in het Bedrijfseconomisch rapport, neemt u contact met ons op via het contactformulier of belt u naar +32 (0) 89/82 15 55
 2. We plannen een intakegesprek met u in waarin we u alle informatie geven en waar we uw eventuele vragen beantwoorden
 3. Na de intake vult u onze invulbestanden in met al uw financiële gegevens, zoals facturen, investeringen, leningen,…
 4. Wij kijken de financiële gegevens na en verwerken deze
 5. Als het nodig is, vragen we u hierover nog bijkomende informatie
 6. De adviseur komt bij u ter plaatse op het bedrijf voor een rondgang en om het Bedrijfseconomisch rapport te bespreken
 7. Naderhand bezorgt uw adviseur u het verslag van de bespreking en de rondgang
 8. Dit proces wordt jaarlijks herhaald
 • Jaarlijks uitgebreid rapport waarin de analyse tot in detail vermeld wordt. Dit is ook een hulpmiddel voor uw begeleider om heel specifiek advies te geven. Bovendien kan het ook gebruikt worden voor overleg met externe partners, zoals uw financiële instelling.
 • Samenvattend analyserapport waarin we de belangrijkste kengetallen bespreken van de voorbije drie jaar ten opzichte van het gemiddelde. Dit rapport is een vereenvoudigde versie van het jaarlijks rapport en een hulpmiddel om snel inzicht te geven of uw bedrijf goed of slecht draait.
 • Verslag
 • Milieumodule

Alle veehouders uit België en Nederland:

 • Koeien
 • Kippen
 • Geiten
 • Varkens
 • Kalveren
 • Melkverwerking

Indien u interesse heeft in het Bedrijfseconomisch rapport, neemt u contact met ons op via het contactformulier of neemt u telefonisch contact met ons op via +32 (0)89/82 15 55. U kunt ook rechtstreeks een mailtje sturen naar Evelien (evelien@liba.be).

Nadat u contact met ons heeft opgenomen, plannen we een intakegesprek zodat we u alle informatie kunnen geven en u eventueel vragen kunt stellen.

Als u na dit gesprek aan de slag wilt gaan met het Bedrijfseconomisch rapport van Liba, bezorgt u ons alle benodigde gegevens die wij vervolgens verwerken om uw rapport op te stellen.