KMO Portefeuille

KMO Portefeuille

KMO Portefeuille

De missie van Achten BV is om uw inkomen als ondernemer te verbeteren en uw bedrijf duurzaam te laten ontwikkelen. Dit willen we bereiken door de verbetering van uw technische en economische kengetallen. Op deze manier kan uw bedrijf zich verder ontwikkelen en streven naar optimale resultaten.

Dit doen we door u op verschillende vlakken in uw bedrijfsvoering te ondersteunen, bijvoorbeeld via de bedrijfseconomische boekhouding of analyse van uw fiscale boekhouding. Ook kunnen wij uw onderneming begeleiden op technisch vlak en bij investeringen een bedrijfsplan op maat maken. Verder kan u voor een overname van een bedrijf zowel als overnemer als overlater bij ons terecht.

We bieden ook opleidingen aan waarbij uw kennis van de financiële toestand van uw onderneming wordt verbeterd, zodat u een beter inzicht heeft in uw onderneming.

Voor de diensten die aangeboden worden door Achten BV, kan u een beroep doen op de tussenkomst van de KMO Portefeuille (indien u aan de voorwaarden voldoet).


Wat is de KMO Portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid waarmee u als ondernemer advies kan inwinnen of een opleiding volgen met financiële steun. Het doel van deze subsidiemaatregel is de werking en kwaliteit van uw onderneming te verbeteren.

Achten BV is een erkend dienstverlener onder de KMO-portefeuille voor zowel advies als opleiding. Via deze maatregel kan u als onderneming of beoefenaar van vrij beroep met vestiging in Vlaanderen een subsidie van 20% tot 30% bekomen op de door ons versterkte adviezen en opleidingen.

De subsidieaanvraag via de KMO-portefeuille dient ten laatste 14 dagen na de startdatum van de samenwerking voor het leveren van diensten te worden ingediend. De steunaanvraag kan reeds aangevraagd worden vanaf het ondertekenen van de overeenkomst, ook al is de opdracht nog niet gestart.

Wie kan beroep doen op de KMO Portefeuille?
 • De subsidie kan aangevraagd worden door KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep
 • Uw onderneming moet een aanvaardbare rechtsvorm hebben met vestiging in Vlaanderen
 • De onderneming is actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid bedraagt minder dan 25%
 • De onderneming heeft een ‘aanvaardbare hoofdactiviteit’. De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) houdt alle bedrijfsactiviteiten bij over uw bedrijf. Deze hebben ook allemaal een nummer (NACEBEL-code). Staat de code van uw hoofdactiviteit op de lijst met aanvaardbare hoofdactiviteiten? Dan komt u in aanmerking voor de subsidiëring.
Welke adviezen/opleidingen komen in aanmerking?

Advies

 • Opvolging van KPI’s
 • Opstellen en bespreken van financiële plannen
 • Bedrijfseconomische analyse van uw fiscale boekhouding
 • Opstellen en bespreken van bedrijfsovernames

Opleiding

 • Erfbetredersstudiedag
 • Bedrijfseconomisch lezen van balans- en resultatenrekening
 • Opleiding over het Business Canvas
 • Opleiding KPI’s
 • Opleiding financiële plannen
Door wie worden de adviezen en opleidingen gegeven?

De adviezen en opleidingen binnen Achten BV worden aangeboden door:

 • Ir. Johan Achten
 • MSc. Niels Achten
 • Ir. Claudia Vlassaks
 • Bach. Evelien Voermans
Hoeveel bedragen de subsidies?

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de grootte van uw onderneming:

 • Kleine onderneming die investeert in advies of opleiding kan 30% steun verkrijgen via de KMO-portefeuille met een maximum van € 7.500 per jaar
 • Middelgrote onderneming die investeert in advies of opleiding kan 20% steun verkrijgen via de KMO-portefeuille met een maximum van € 7.500 per jaar

Klik hier om de voorwaarden van een KMO na te kijken

Hoe vraagt u een subsidie aan?

De aanvraag voor de KMO-portefeuille gebeurt online via de website van VLAIO. Voor de eerste subsidieaanvraag moet u de onderneming wel eerst registreren.

Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat u een overeenkomst voor advies hebt afgesloten met uw dienstverlener of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding.

De stappen die u dient te doorlopen, zijn de volgende:

1. U ondertekent een overeenkomst voor advies of schrijft zich in voor een opleiding bij Achten BV
2. U doet de subsidieaanvraag via de website van VLAIO.
Erkenningsnummer Achten BV voor advies: DV.A
Erkenningsnummer Achten BV voor opleiding: DV.O
3. U stort uw eigen bijdrage op de KMO-portefeuille rekening van Sodexo (het rekeningnummer wordt via mail bezorgd)
4. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen stort de subsidie eveneens op de KMO-portefeuille rekening
5. Wij verlenen onze diensten, zijnde een schriftelijk advies of opleiding
6. U ontvangt onze factuur en betaalt online via de KMO-portefeuille
7. U kan een beoordeling achterlaten over onze geleverde diensten

 Klik hier voor meer informatie omtrent de KMO-portefeuille

Voor een stap-voor-stap uitleg voor subsidieaanvraag van de KMO Portefeuille, kunt u via onderstaande knop een handleiding bekijken en/of downloaden.