2016: resultaat net positief, gevoel negatief

2016: resultaat net positief, gevoel negatief

Op basis van de eerste boekhoudresultaten (42 bedrijven) maakt Liba een inkomensvoorspelling van boekjaar 2016. Onderstaande tabellen geven dit weer.

In onderstaande figuren zijn volgende zaken weergegeven:

 • Cashflow: geld beschikbaar uit de bedrijfsvoering om af te lossen, privé te leven, te sparen en te herinvesteren.
 • Beschikbare middelen: geld beschikbaar uit de bedrijfsvoering om te sparen of te herinvesteren.

 

 

 

De resultaten zijn beter dan het gevoel bij 2016.

 • Het gemiddelde bedrijf draait net positieve beschikbare middelen en heeft dus niet ingeteerd op de liquiditeit. In 2015 waren de beschikbare middelen negatief.
 • Maar 2016 is naar beschikbare middelen vergelijkbaar met 2009, dus net positief.
 • Het gevoel is slechter dan het resultaat, dit is een gevolg van de lage melkprijs en het liquiditeitstekort wat bij veel bedrijven niet is ingelopen in 2016.
 • De melkprijs was gemiddeld 28,06 euro per 100 l FPCM. Dit is 4 euro onder het meerjarig gemiddelde.
 • Wel zijn KOP en BOP gedaald met 3 euro per 100 l FPCM
 • KOP = kritieke opbrengstprijs. Melkprijs nodig om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen inclusief aflossingen bij de bank, exclusief vervanginvesteringen (vb: banden van een trekker)
 • BOP = bodem opbrengstprijs. Melkprijs nodig om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen exclusief aflossingen bij de bank, exclusief vervanginvesteringen (vb: banden van een trekker)
 • KOP is de minimale liquiditeitsbehoefte
  • BOP is de minimale liquiditeitsbehoefte wanneer:
   • Kapitaalsaflossingen worden stopgezet
   • Kapitaalsaflossingen geherfinancierd worden
  • Het gemiddelde bedrijf heeft in 2016 gedraaid met een KOP en BOP van respectievelijk  29,50 en 21,00 euro per 100 l FPCM
  • Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door verdunning van vaste lasten door meer melk, geen superheffing, geen melkquotum lease, extra bedrijfstoeslag en premie vanuit de supermarkten (enkel in België).
  • Wilt u weten wat u KOP of BOP is?
 • Bedrijven zijn gemiddeld 14% gegroeid in totale productie, dit door betere technische resultaten en meer koeien te houden binnen de bestaande gebouwen
  • Productie per koe +400 l FPCM
 • Deze melkproductiewinst geeft verdunning van alle vaste lasten en neveninkomsten per liter FPCM
  • Vaste lasten
  • Financieringsdruk
  • Privé
  • Bedrijfstoeslag
  • Saldo neventakken
  • Positief (verdunning lasten)
  • Negatief (verdunning neveninkomsten)
 • Meevallers in 2016
  • Comeostoeslag vanuit de supermarkten 0,6 euro/100 l FPCM, enkel in België.
  • Vervroegde uitbetaling van de bedrijfstoeslag, waardoor er gedurende 2016 anderhalf keer de waarde van de bedrijfstoeslag werd uitbetaald. +/- 0,75 euro/100 l FPCM, enkel in België
  • Verdwijnen van quotum-, lease-, en superheffingskosten
 • Tegenvallers
  • Melkprijs
  • Ruwvoeropbrengst door nat voorjaar en droog najaar
  • Ruwvoerkosten vertonen een zeer grote variatie tussen bedrijven
   • Enerzijds door de regio, anderzijds door de intensiteit
   • Intensieve bedrijven zijn in het voordeel geweest in 2016.