Kratos: Raad op maat!

Niels Achten, adviseur bij Liba, zit aan de keukentafel bij twee landbouwers op hun bedrijf. Op tafel liggen verschillende analyses en rapporten over het landbouwbedrijf. Niels wijst met zijn pen enkele gegevens aan op de documenten, terwijl hij deze bespreekt met de twee landbouwers.

Kratos: Raad op maat!

Liba is erkend voor Kratos 2017-2018! Kratos is een subsidiesysteem dat het mogelijk maakt om gratis advies aan te vragen voor uw bedrijf over meerdere onderwerpen, verdeeld in adviesmodules.

Liba kan u via Kratos ondermeer een gratis bedrijfseconomische boekhouding aanbieden, gekoppeld aan een gratis ondernemingsplan. Zo krijgt u een volledige financiële analyse van de huidige en toekomstige situatie van uw bedrijf.

 

 

 

Liba is erkend voor volgende modules:

 • Module 1: Ondernemingsplan
 • Module 2: Bedrijfseconomisch advies
  • Bespreking van uw bedrijfseconomische boekhouding
  • En/of verwerking van uw bedrijfseconomische boekhouding
 • Module 3: Randvoorwaarden
  Aan de hand van een checklist gaan we na welke voorwaarden voor uw bedrijf van toepassing zijn en op welke manier deze nageleefd moeten worden.
 • Module 5B: Biodiversiteit: Instandhoudingsdoelstellingen IHD en Programmatische Aanpak Stikstof PAS
  • Met welke maatregelen kunt u uw emissie minderen?
  • Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf op vlak van milieuvergunning?
 • Module 6B: Energie
  Advies rond een maximale energiebesparing, een maximaal gebruik van hernieuwbare energie en een optimale benutting van fossiele brandstoffen.
 • Module 7B: Water: KRW (Kaderrichtlijn water)
  • Advies rond de wettelijke verplichtingen, er wordt ook een link gelegd met de genomen vergroeningsmaatregelingen.
  • Indien er nog geen wateraudit is uitgevoerd, zal deze ook uitgevoerd worden
 • Module 9: Arbeidsveiligheid

Voor meer informatie over de modules klik hier.

 

De adviesmodules kennen een breed scala aan onderwerpen. Dat is de reden dat LIBA de samenwerking heeft gezocht met twee extra adviesdiensten, namelijk BE & Partners en Kathleen Creëlle. Hierdoor kan ieder advies door een specialist op het betreffende vakgebied verstrekt worden.

We vragen u om bij het aanvragen van een advies steeds alle drie de adviesdiensten (zoals hierboven vermeldt) aan te duiden. Wij zullen dan in overleg met u de juiste verdeling maken in functie van de expertise van elke adviesdienst.

In de Kratos periode 2017-2018 kunt u 4 adviesmodules aanvragen. Behoort u tot de startende bedrijven dan kunt u 5 adviezen aanvragen. Dit krijgt u te zien als u op e-loket uw aanvraag indient.

Enkele belangrijke voorwaarden:
 • Kratos is enkel toegankelijk voor GLB – actieve landbouwers
 • Bio-landbouwers kunnen geen advies aanvragen voor module 1 en 2
 • Indien u advies wilt aanvragen voor module 1 of 2, dient er eerst een advies aangevraagd te worden voor één van volgende modules: 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7a, 7b, 8 of 9. Tenzij er in Kratos 1 een advies rond biodiversiteit, klimaat, water, bodem of arbeidsveiligheid is uitgevoerd.
  • Liba kan u hierbij helpen voor module: 5b, 6b, 7b of 9.
 • U kunt over de looptijd van Kratos 1 (2016) en Kratos 2 (2017-2018) over elke module maximaal 1x advies aanvragen. Enkel starters kunnen 2x advies aanvragen voor module 1 en 2.
 • De modules die u al hebt aangevraagd in Kratos 1, kunt u niet nogmaals aanvragen in Kratos 2.

 

 

 

Hoe dient u een aanvraag in?

U kunt een aanvraag indienen via e-loket, klik hiervoor op de knop linksonder.

LET OP: Klik zeker ook op de knop rechts om de handleiding voor de aanvraag te raadplegen. Dit is namelijk een zeer handig hulpmiddel om fouten bij de aanvraag te voorkomen.

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen metevelien.voermans@liba.be.

Omdat er kans is op lange wachtrijen bij het aanvragen van uw advies willen wij u vragen ons op de hoogte te houden van uw aanvraag zodat we dit zelf ook kunnen opvolgen