Zuivelprijzen en buffer op melkveebedrijven

Zuivelprijzen en buffer op melkveebedrijven

De melkprijs op het boerenerf is de afgelopen maanden hard gedaald, het einde van de daling lijkt echter nog niet in zicht. De zuivelnoteringen laten nog steeds een daling zien. Wanneer we de zuivelnoteringen van ZuivelNL van 12-04-2023 invullen op CLAL.it komen we op de volgende potentiële melkprijs uit voor de komende tijd: 36,43 euro per 100 kg melk uit.

Bron: CLAL.it

Deze melkprijs van 36 cent komt overeen met de gemiddelde kritieke opbrengst prijs in de boekhouding van 2022. Rekening houdend met de aanblijvende voerkosten en de komende voorjaarskosten zoals teeltkosten zal het gemiddelde bedrijf meer dan 36 cent per liter melk nodig hebben om zijn rekeningen te betalen.  Hierdoor komen bedrijven terug in liquiditeitsproblemen en om hier verstandig mee om te gaan is het slim om terug te beginnen met een kasplanning/liquiditeitsprognose om uw liquiditeitsontwikkeling op te volgen. Hiermee kunt u tijdig ingrijpen voordat u knel komt te zitten.  


Waarom kasplanning?

Afgelopen jaar is de kritieke opbrengstprijs (KOP) behoorlijk gestegen van 31 euro per 100 liter FPCM (meetmelk) naar 36 euro per 100 liter FPCM.
 

 • KOP = Kritieke opbrengstprijs. Is de melkprijs nodig om alle uitgaven te betalen inclusief privé maar exclusief vervanginvesteringen. Dus KOP is niet de kostprijs. Er wordt geen rekening gehouden met vergoeding voor eigen vermogen, arbeid wordt vergoed als privé-uitgaven en er wordt rekening gehouden met aflossingen i.p.v. afschrijvingen.
  • Uw kan u KOP terugvinden blz 23 van uw boekhouding


Waar het gemiddelde een KOP heeft van 36,05 euro per 100 liter FPCM, heeft dus de helft van de ondernemers een hogere KOP, wat te doen?

 • KOP < 36 euro per 100 liter FPCM
  • Kunnen melkprijsdip aan met eigen financiële buffer
   • Streven is 750 euro per koe aan buffer, in de vorm van cash of voer.
 • KOP >36 euro per 100 liter FPCM
  • Op deze bedrijven komt de liquiditeit terug onder druk te staan, waarbij bedrijven in financiële ademnood kunnen komen.


Uit een kasplanning kan u afleiden wanneer en welke maanden u een tekort of een overschot zult hebben en hoe uw financiële buffer evolueert.. Wanneer de buffer negatief wordt moet u nadenken over hoe dit aan te pakken. Mogelijkheden welke er zijn:

 • Bank:
  • Uitstellen van aflossingen, met de huidige toezicht regels op de bank is dit geen evidentie.
  • Ophogen van de straightloan kredieten. Bespreek met uw bank of hier mogelijkheden voor zijn
 • Management:
  • Verhogen van uw voersaldo:
   • Dit is altijd een opdracht maar we zien toch nog altijd belangrijke verschillen tussen bedrijven.
   • Eiwit is duur, kan u toch goed melken op een lager eiwit niveau?
   • Gebruik zoveel mogelijk het voer dat op uw bedrijf aanwezig is en leg van krachtvoer geen te grote voorraden aan
   • Denk kritisch over de speciale producten die u voert. Wat kan er eventueel uit weg gelaten worden.
  • Welke koeien geven geen rendement meer en worden beter geruimd. Zeker voor bedrijven met overbezetting is dit een aandachtspunt.
  • Vervanginvesteringen uitstellen. In de boekhouding zien we dat er afgelopen jaar zeer veel geïnvesteerd is en dat de moderniteit van de machines gestegen is. Dit kan nu ruimte geven om een investeringspauze in te lassen in deze machines
  • Overtollige omlopende activa verkopen
   • Bijvoorbeeld ruwvoervoorraad die u niet nodig hebt. Maar op de meeste intensieve bedrijven zal dit niet aan de orde zijn
   • Bijvoorbeeld overtollig jongvee verkopen.
 • Leveranciers:
  • Het zijn vervelende gesprekken als u, u niet tijdig uw leveranciers kan betalen. Maar ik ben er van overtuigd dat u het meeste begrip krijgt als u dit tijdig bespreekt en niet nadat u al een hele reeks herinneringen gekregen hebt. Bespreek het vooral met de leveranciers die voor grotere bedragen aan u factureren in de komende maanden. Vraag aan hun of u de betaaltermijn kan oprekken van 30 naar bvb 90 of 120 dagen. Waarbij u mogelijk een deel van de factuur betaalt op 30 dagen en het restant achteraf.


Indien u vragen heeft over het opstellen van een kasplanning of advies wenst omtrent een kasplanning, kunt u contact opnemen met Evelien Voermans – evelien.voermans@liba.be We kunnen u dan een Excel bestand aanleveren met uw eigen boekhouddata in.