Wilt u ook top melkveehouder worden? | Liba Opleidingen

Wilt u ook top melkveehouder worden? | Liba Opleidingen

Een praktische opleiding gegeven door specialisten in hun vakgebied. Leer enkel de kennis en kunde waar het om gaat in de melkveehouderij! Liba en Dairy Training Centre bieden hiervoor een gepast opleidingstraject aan. We voorzien een infoavond op 19 november 2020 bij online via Teams vanaf 20u30.

Indeling infoavond
20u30 Ontvangst
20u45 Uitleg door DTC, Liba
21u30 Afsluiting

De link om online deel te nemen wordt u bezorgd als u zichzelf inschrijft voor de infoavond. Dit doe je door op de bovenstaande blauwe knop te drukken. Of een mail te sturen dat je interesse hebt naar kato@liba.be

Opleiding voor toekomstig melkveehouders: MKM

De MKM cursus zal van start gaan begin februari 2020. Begin januari zal er nog een fysieke infoavond plaatsvinden als COVID dit toelaat.
De training is gericht op alle praktische aspecten van bedrijfsoptimalisatie, het ontwikkelen van jouw bedrijf en de opvolging / overname van het bedrijf. We gaan vanuit de ondernemers- en managementvisie kijken naar alle productiefactoren, zoals:
  • Technische en financiële bedrijfsresultaten
  • Exploitatie, liquiditeit en financiering
  • Diergezondheid en levensduur
  • Dierprestatie individueel en op koppelniveau
  • Voederproductie, voerkwaliteit, rantsoenen en efficiëntie
  • De ontwikkeling en de overname van het bedrijf
  • Samenwerking en communicatie

Een volledige infofiche omtrent de MKM opleiding vind je hier.