Waar gaat de melkprijs naar toe?

Waar gaat de melkprijs naar toe?

Positief

  1. Boterprijzen zijn nog steeds zeer hoog (Figuur 1).
  2. China is weer actief in de markt. Zo kochten de Chinezen 10 tot 15% meer zuivelproducten gedurende kwartaal 1 en 2 van 2017 t.o.v. kwartaal 1 en 2 van 2016.
  3. Olieprijzen stijgen licht, wat meer vraag kan creëren vanuit de olieproducerende landen. Olieproducerende landen kopen namelijk bulkproducten in Europa. Een voorbeeld hiervan is melkpoeder.

 

 

Negatief

  1. Boterprijzen zijn aan hun maximum. De melkprijs wordt momenteel ondersteund door de zeer hoge boterprijs. Maar deze boterprijs is over zijn piek heen, want afgelopen week is de boterprijs voor het eerst in een jaar gedaald. De Europese botercontracten in januari 2018 worden momenteel verhandeld voor +/- 5 euro/kg (Figuur 1).
  2. Verschil in boterprijzen over de gehele wereld. De Europese boter is momenteel 2 euro/kg duurder dan de Amerikaanse boter. De Europese boterprijs wordt momenteel niet meer ondersteund door export naar de Verenigde staten. De Europese prijs zal hoogstwaarschijnlijk dalen naar de Amerikaanse prijs (Figuur 1).
  3. Magere melkpoederprijzen zijn laag. Het huidige prijsniveau ligt rond het interventieniveau van de Europese Unie (1 800 euro/ton). De Europese Unie heeft nog +/- 380 000 ton in voorraad. Deze hoeveelheid is goed voor +/- 9 maanden export (Figuur 2).
  4. De hoge melkprijs stuwt het melkaanbod over de gehele wereld. Europa, Nieuw-Zeeland, Australië en Amerika produceren meer dan een jaar geleden (Figuur 3).
  5. Fonterra schat in Nieuw-Zeeland voor aug 2017/ juli 2018 de prijs op +/- 30 euro/100 l FPCM zonder nabetaling.

Als we naar de toekomst van de melkprijs kijken, dan voorzien we begin volgende jaar een melkprijsdaling tot 34 -35 euro per 100 l FPCM (Figuur 4). Deze voorspelling is geredeneerd vanuit de aangeboden contracten voor boter en magere melkpoeder in januari en februari volgend jaar.

 

 

 

Figuur 1: Boter, boter, boter!!

 

 

Bron: Clal.it 09-10-2017

 

 

De hoge boterprijs ondersteunt de melkprijs. De boterprijs is nog nooit zo hoog geweest.

 

 

 

 

 

Figuur 2: Melkpoeder voorraad en prijzen.

 

Bron: Clal 09-10-2017

 

 

De voorraad magere melkpoeder is momenteel +/- 380 000 ton. Een uitzonderlijk grote hoeveelheid aangezien de totale jaarlijkse Europese export van magere melkpoeder ongeveer +/-650 000 ton bedraagt. Daarbij blijft het aanbod van verse magere melkpoeder hoog, doordat de magere melk als reststroom vanuit de boterproductie meestal wordt verpoederd tot magere melkpoeder. De hoge voorraad zorgt voor blijvend lage magere melkpoeder prijzen. De grote voorraad magere melkpoeder blijft een blok aan het been van de melkprijs.

 

 

 

Figuur 3: Verwachte stijging van melkproductie

 

Bron: Clal.it 09-10-2017

 

Als gevolg van de hoge melkprijs, stijgt wereldwijd de melkproductie. Zo hebben in Nieuw Zeeland en Australië de koeien gekalfd, waardoor de melkproductie nu piekt . De melkproductie zal hier hoger worden dan afgelopen seizoen. Over seizoen 2016/2017 is er respectievelijk 2 en 7,6% minder melk afgeleverd in NZ en AUS t.o.v. seizoen 2015/2016. In de VS zien we een productiestijging van 1,5% van januari tot juli 2017 t.o.v. 2016.

De Europese melkproductie van 2017 zal nagenoeg gelijk zijn aan de productie van 2016. Wel is in 2017 een groeiende beweging gedurende het jaar te zien en dit extra aanbod op einde van het jaar moet zijn moeten vinden in de markt en kan een neerwaartse prijsdruk veroorzaken.

 

 

 

Figuur 4: melkprijs op basis van termijncontracten in jan 2018

 

Bron: Clal.it 09-10-2017

 

Op basis van de huidige Europese termijncontracten in januari 2018 zou de melkprijs kunnen dalen tot 34 euro/100 kg melk bij 4% vet en 3,4% eiwit. In liters is dit 34,5 euro/100 l FPCM. Momenteel leen je als melkveehouder geld van de markt. De markt zal dit steeds komen terugvorderen in een prijsdal.