Vraag nu nog uw Agromilieuverbintenis aan!

Vraag nu nog uw Agromilieuverbintenis aan!

Binnen het Vlaamse programma van plattelandsontwikkeling kun je een Agromilieuverbintenis ontvangen (oftewel een gras-klaver premie). Deze premie vraag je aan bij de Vlaamse overheid, vervolgens dien je vijf jaar lang voor deze oppervlakte één van de vastgelegde teelten te telen. Dit jaar kun je nog tot 30 november een nieuwe verbintenis aangaan voor de komende vijf jaar.

Over het voortbestaan van deze regeling bij het volgende PDPO (2019) bestaat nog veel onduidelijkheid. De premie betreft volgende teelten:


Als je nog geen premie ontvangt, kun je een nieuwe overeenkomst afsluiten voor vijf jaar. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden:
 • Tijdens de verbintenis (vijf jaar) minimaal de aangevraagde hectares telen. (Mogelijk om tot 120% te telen en premie te trekken)
 • Percelen waarop vlinderbloemige geteeld worden, mogen jaarlijks wisselen dus toepasbaar binnen teeltplan met korte periodes grasland!
 • Beweiding van vlinderbloemigen is niet toegestaan, het is enkel bedoeld voor maaipercelen.
 • Verdere voorwaarden kun je vinden op de site van het Departement Landbouw en Visserij

Huidige verbintenissen blijven normaal gezien wel lopen in het nieuwe PDPO, je kunt je verbintenis dit jaar nog vernieuwen. Er zijn hierin 3 scenario’s:

 • Binnen een lopende verbintenis kun je 120% gras-klaver premie ontvangen zonder dat je verbintenis vervalt en zonder dat je verplicht bent om een nieuwe verbintenis af te sluiten.
 • Verhoog je de oppervlakte van je verbintenis tijdens het tweede of derde jaar met minder dan 20%, dan zal de huidige contractduur blijven bestaan.
 • Verhoog je je oppervlakte gras-klaver met meer dan 20%, dan zal er een nieuwe vijfjarige verbintenis worden afgesloten over de gehele oppervlakte. Hierdoor schuif je je lopende verbintenissen zo ver mogelijk in de toekomst.

We illustreren het met een voorbeeld:

 • Melkveehouder met 30 ha gras in het teeltplan met volledig maaien
 • Vraagt de premie aan voor 20 ha
 • 20 ha aan €450 geeft jaarlijks €9.000 premie
 • Het telen van grasklaver is circa €70 per jaar per ha duurder*
 • Dit kost €1.400**
 • Saldo €9.000-€1.400=€7.600 extra saldo over deze hectares (€380 per ha)

* Bron: Louisbolk Instituut. Voor intensieve teeltplannen zal dit lager zijn, omdat grasland om de 4 jaar gescheurd wordt.
** Mogelijk eerste jaar meer voor het doorzaaien van huidig grasland om hectares in een keer te halen.


Conclusie

Voor veel bedrijven is het interessant om grasklaver met daarop een Agromilieuverbintenis in het teeltplan te hebben als er aan de randvoorwaarden voldaan kan worden.