Voedingsregels bij lage melkprijs

Voedingsregels bij lage melkprijs

Veel melkveehouders spelen nu met de vraag hoe ze bij deze lage melkprijzen hun technisch management moeten aanpakken. Het antwoord hierop is duidelijk: focus op voeding. Voerkosten beslaan het grootste gedeelte van de variabele kosten. Voerkosten zijn bepalend in het voersaldo (melkgeld – voerkosten) per koe. Wil je dus via je management inspelen op de lage melkprijzen, dan liggen de meeste mogelijkheden binnen de voeding.

 

 

Enkele regels dien je in je achterhoofd te houden:

 

1. Geef niet te makkelijk toe op melkproductie
2. Let op met besparingen die een langetermijnimpact kunnen hebben
3. Verander geen uitgangspunten in je rantsoen, pas je wel ingrediënten aan

 

Lees hieronder verder voor iets meer uitleg bij elke vuistregel. 

 


 

1. Geef niet toe op melkproductie

 

Afhankelijk van je zuivelonderneming rekenen we in onderstaand voorbeeld met een melkprijs van   25 euro/100 kg FPCM. Als de melkproductie 1 kg zakt per koe en de voerkosten dalen niet,  dan leidt een melkproductiedaling tot 25 eurocent daling van het voersaldo per koe per dag (melkomzet – voerkost)

 

Als je de afweging maakt om minder krachtvoer te voeren, dan berekenen we dit als volgt:

 

 • 1 kg minder krachtvoer voeren betekent een besparing van ongeveer 24 eurocent per koe
 • Er wordt dan 0,7 kg droge stof extra voer opgenomen van het overige rantsoen (minder dan 1 kg door de hogere verzadigingswaarde) aan 16 eurocent per kg droge stof. Dit betekent 11,2 eurocent voerkosten per koe
 • De nettobesparing is dus 0.124 euro per koe per dag
  • Bij de huidige melkprijs komt dit overeen met 0,5 kg melk per koe per dag
 • Bij een vers afgekalfde veestapel en een correct krachtvoerniveau is het risico vrij groot dat de melkproductie meer dan 0,5 kg daalt. Het uiteindelijke voersaldo per koe daalt hierdoor bij een verlaging van de krachtvoergift.

 

2. Let op met besparingen die een lange-termijn-impact kunnen hebben

Voorbeelden

 • Uit vele onderzoeken blijkt dat een goede jongveeopfok zorgt voor een hogere productie onder de vaarzen. Nu besparen op melkpoeder of krachtvoer bij kalfjes, kan over 2 jaar funeste gevolgen hebben
 • Bij een hoog aantal dagen in lactatie loopt de voerefficiëntie en productie terug. Elke extra dag tussenkalftijd kost 2 euro per koe per dag.
 • Elke 100.000 cellen kosten ongeveer 1 kg melk per koe per dag

 

3. Verander geen uitgangspunten in het rantsoen, wel de vorm

Houd de volgende uitgangspunten als basis aan

 • > 15,5 % Ruw eiwit in rantsoen
 • Min 18% zetmeel voor hoogproductieve koeien

 

Durf wel schuiven in producten om je rantsoeninhoud te behalen.

 • Huidige bijproductenprijzen staan onder druk
 • Maïsgluten zijn op dit moment te koop aan 70% van de voederwaarde, zeker bedrijven in Vlaanderen kunnen hiermee werken. Zij hoeven minder rekening te houden met het fosforgehalte van het voer
 • Bierbostel kost nog steeds 92% van de voederwaardeprijs. Wel zijn er hier en daar goedkopere partijen te koop en kan het in bepaalde gevallen ingepast worden
 • De voorkoop van perspulp is op gang gekomen. Prijzen zijn fors gedaald naar circa 1,4 euro per % droge stof. Dit betekent bij de huidige voederwaardeprijzen ongeveer 68% van de voederwaarde. Perspulp is dus goedkoop geprijsd. Bereken hier zelf de voederwaardeprijs.