Top resultaten over 2017

Top resultaten over 2017

Op basis van de uitbetaalde melkprijzen en actuele kosten maken we een eerste prognose voor het inkomen 2017.

In onderstaande figuren zijn volgende zaken weergegeven:

 • Cashflow: geld beschikbaar uit de bedrijfsvoering om af te lossen, privé te leven, te sparen en te herinvesteren.
 • Beschikbare middelen: geld beschikbaar uit de bedrijfsvoering om te sparen of te herinvesteren.

 

 

Opbrengsten

 • Als melkprijs verwachten we gemiddeld 36,5 euro per 100 l FPCM. Dit is 4,5 euro boven het meerjarig gemiddelde en 8,5 euro boven 2016.
 • Het gemiddelde bedrijf draait positieve beschikbare middelen en heeft gedurende 2017 liquiditeit kunnen opbouwen. Maar 2016 en 2015 zorgen voor een wrange smaak bij de huidige verwachte boekhoudresultaten. Op papier is er bij veelal ieder bedrijf geld verdiend. Maar, afhankelijk van de liquiditeitspositie is dit gespaart kunnen worden of terug in het liquiditeitstekort van ’15 en ’16 gestopt,…
 • Naast de melkprijs is de veeomzet en aanwas goed door de goede verkoopprijzen van reforme koeien
 • De bedrijfstoeslag per liter melk wordt steeds kleiner door de inkrimping van de bedrijfstoeslag en de groei van de bedrijven
 • Wel zien we het neveninkomen op bedrijven teruglopen, door de steeds verdere specialisering. De krimpende bedrijfstoeslag samen met de kleinere invloed van een neventak zorgt ervoor dat de risicobestendigheid van de melkveebedrijven terugloopt.

 

 

Kosten

 • Liba verwacht een daling van de variabele kosten, als gevolg van de lage krachtvoerprijzen en de hogere ruwvoeropbrengsten. Wel geeft een hogere melkprijs meer aanleiding tot het maken van hogere variabele kosten.
 • Vaste kosten verwachten we gelijk, veel bedrijven hebben gedurende 2015 en 2016 geoptimaliseerd binnen de bestaande gebouwen. Verder groeien zal dus moeten door te investeren en extra vaste kosten te maken. Ook zien we steeds meer vreemd personeel op melkveebedrijven, wat de vaste kosten verder verhoogd.
 • De financieringspositie verwachten we gelijk aan 2016.
 • Daarnaast verwachten we een hogere fiscale druk over 2017 tov 2016

 

 

Prognose 2018

 • De melkprijzen staan fors onder druk. Het eerste kwartaal moeten we terug rekenen met melkprijzen om en bij de 30 euro per 100 l FPCM. Prognoses voor de melkprijs richting einde 2018 zijn nog vaag, maar geven een kleine kans op een heel hoge melkprijs. Afhankelijk van de tweede helft van 2018 zullen we boven of onder de 30 euro per 100 l FPCM eindigen in boekhouding 2018
 • Hou als melkveehouder in 2018 rekening met lagere prijzen dan 2017. Als de voorspelling van 30 euro per 100 l FPCM uitkomt, mag je rekening houden met een inkomensjaar zoals 2012.
 • Advies: maak als melkveebedrijf een kasplanning voor de eerste 6 maanden van 2018. Zo kan u uw liquiditeitsevolutie opvolgen