Roerige tijden op komst….

Roerige tijden op komst….

Dat de melkprijs behoorlijk is gedaald hoeven we u niet te vertellen, dit merkt u zelf maar al te goed op uw melkgeldafrekening van de afgelopen maanden. Het gevolg hiervan merken we onderweg: U hebt het moeilijker om vanuit het ontvangen melkgeld uw rekeningen te betalen.

Kasplanning

Dit merken we ook wanneer we kijken naar het voersaldo in Cowdashboard per koe per dag. In afbeelding 1 staat het verloop van het voersaldo per koe per dag weergegeven. Momenteel in augustus 2023 is het voersaldo per koe per dag vergelijkbaar met december 2021. Een voersaldo van 7,17 euro per koe per dag is voor de meeste bedrijven nog voldoende maar bij de huidige kosten (buiten voer om) is het ook maar een dunne marge.


De huidige melkprijs vanuit Cowdashboard, waarmee we dit voersaldo bereken, is 39,38 euro per 100 kg FPCM. Kijkend naar de zuivelnoteringen van 16-08-2023 via ZuivelNL is de potentiële melkprijs volgens CLAL.it op basis van de melkpoeder en de boter 34,42 euro per 100 kg, zoals te zien is in afbeelding 2.

Stel dat de uitbetaalde melkprijs naar 35 euro daalt per 100 kg FPCM dan daalt het voersaldo naar circa 5,5 euro per koe per dag. Dit is voor bijna alle bedrijven te weinig. Zeker intensieve bedrijven die veel ruwvoer moeten kopen in het najaar gaan hier moeite mee hebben


Deze melkprijs ligt dan ook lager dan de gemiddelde Kritieke Opbrengstprijs (KOP) in de boekhouding van het jaar 2022. Hierbij moeten we er ook rekening mee houden dat op veel bedrijven de fiscus nog beslag gaat komen leggen op een deel van de winsten van het goede jaar 2022.


Dus we gaan best onze kop niet in het zand steken en terug management hierrond voeren. Start met een kasplanning voor de komende maanden (tot 1 januari 2024). Hou hier rekening met het ruwvoer dat u moet kopen maar overleg ook met uw fiscale boekhouder aan welke fiscale aanslag en verrekening van sociale bijdrage u zich mag verwachten.


Hebt u hulp nodig bij een kasplanning stuur dan een mail naar teun@liba.be


Uit een kasplanning kan u afleiden welke maanden u een tekort of een overschot zult hebben en hoe uw financiële buffer evolueert. Wanneer de buffer negatief wordt moet u nadenken hoe u dit kan aanpakken op uw bedrijf. Mogelijkheden die er kunnen zijn: 

 • Bank: 
  • Uitstellen van aflossingen, met de huidige toezicht regels op de bank is dit geen evidentie. 
  • Ophogen van de straightloan kredieten. Bespreek met uw bank of hier mogelijkheden voor zijn 
 • Management: 
  • Welke “franjes” kunnen uit de bedrijfsvoering.  
  • Verhogen van uw voersaldo: 
   • Dit is altijd een opdracht maar we zien toch nog altijd belangrijke verschillen tussen bedrijven. 
    • Eiwit is duur, kan u toch goed melken op een lager eiwit niveau?  
    • Gebruik zoveel mogelijk het voer dat op uw bedrijf aanwezig is en leg van krachtvoer geen te grote voorraden aan 
    • Denk kritisch over de speciale producten die u voert. Wat kan er eventueel uit weg gelaten worden. 
  • Welke koeien geven geen rendement meer en worden beter geruimd. Zeker voor bedrijven met overbezetting is dit een aandachtspunt. 
  • Vervanginvesteringen uitstellen. In de boekhouding zien we dat er afgelopen jaar zeer veel geïnvesteerd is en dat de moderniteit van de machines gestegen is. Dit kan nu ruimte geven om een investeringspauze in te lassen in deze machines 
  • Overtollige omlopende activa verkopen 
   • Bijvoorbeeld ruwvoervoorraad die u niet nodig hebt. Maar op de meeste intensieve bedrijven zal dit niet aan de orde zijn 
   • Bijvoorbeeld overtollig jongvee verkopen.  
 • Leveranciers:
  • Het zijn vervelende gesprekken als u, u niet tijdig uw leveranciers kan betalen. Maar ik ben er van overtuigd dat u het meeste begrip krijgt als u dit tijdig bespreekt en niet nadat u al een hele reeks herinneringen gekregen hebt. Bespreek het vooral met de leveranciers die voor grotere bedragen aan u factureren in de komende maanden. Vraag aan hun of u de betaaltermijn kan oprekken van 30 naar bvb 90 of 120 dagen. Waarbij u mogelijk een deel van de factuur betaalt op 30 dagen en het restant achteraf.  


Indien u vragen heeft over het opstellen van een kasplanning of advies wenst omtrent een kasplanning, kunt u contact opnemen met Teun van den Boom – teun@liba.be. We zullen u dan een Excel bestand aanleveren met uw eigen boekhouddata in. Vandaar uit kan u uw eigen kasplanning opbouwen.