Prijsherstel laat op zich wachten!

Prijsherstel laat op zich wachten!

Een melkprijs van 26 euro/100 l FPCM (4%vet en 3,33%eiwit) is in onze ogen een reële prijs om op te nemen in je liquiditeitsbegroting.  Een reële prijs omdat de vooruitzichten op de melkmarkt van het komende half jaar pover zijn als gevolg van:

 

Contra melkprijsherstel
  • Mondiaal hoog aanbod van melk, vooral in EU, NZ en USA
  • Voorraadopbouw in Europa van magere melkpoeder en boter. Deze voorraad zal bij prijsherstel als eerste op de markt komen en voor langdurige prijsdruk zorgen. Daardoor rekenen we met een lage melkprijs tot eind 2016.
  • Vraaguitval van Rusland en olie producerende landen (OPEC)
Pro melkprijsherstel
  • De komende maanden een mogelijke opleving van melkaankoop door China, maar dit is heel onzeker.

 

Vooruitblik

Marktanalisten doen voorspellingen van de melkprijs die je bijvoorbeeld kunt gebruiken in je liquiditeitsbegroting. Maar deze voorspellingen bieden geen garanties voor de toekomst van de melkmarkt. Dus houd hiermee rekening in je begroting.

Tot midden van het jaar voorspellen de marktanalisten een melkprijs van 24-25 euro/100 l FPCM (excl. btw). De magere melkpoederprijs ligt op interventieniveau (1800 euro/ton) en momenteel daalt de boterprijs  sterk. Daardoor komt onze melkprijs de komende maanden onder druk te staan.

 

In de tweede helft van 2016 kun je volgens de voorspellingen rekening houden met een gemiddelde melkprijs van 26 – 27 euro/100 l FPCM (excl. btw). De melkprijs kan stijgen indien China melk blijft kopen, de EU minder melk produceert en het krimpende aanbod in Nieuw Zeeland en Australië doorzet.

 

Op lange termijn (na half 2017) voorspellen de analisten dat het aanbod van melk iets minder hard groeit dan de vraag. Dit biedt kansen voor betere prijzen. China kan heropleven als importerend land. Daarnaast is Afrika een belangrijke toekomstmarkt voor Europese melk. De Afrikaanse welvaart stijgt, waardoor de Afrikanen meer zuivel gaan consumeren. Eveneens kan de gespannen handelsrelatie met Rusland wijzigen na de verkiezingen in 2018. Toch zullen we rekening moeten houden met tijdelijke verschillen in vraag en aanbod, zoals deze zich nu voordoen.

 

De Cowdashboard melkprijs is een gemiddelde prijs gebaseerd op die van verschillende zuivelondernemingen. Daardoor kan jouw melkprijs hiervan afwijken.

De Cowdashboard melkprijs is een gemiddelde prijs gebaseerd op die van verschillende zuivelondernemingen. Daardoor kan jouw melkprijs hiervan afwijken.

 

 

Lichtpunt in de melkmarkt

Figuur 1: Chinese importcijfers van januari ’12 tot ‘16

Grafiek geeft de importhoeveelheid  melkequivalenten van verschillende producten in China gedurende de maand januari (Laatst beschikbare cijfers januari 2016, CLAL.it)

Grafiek geeft de importhoeveelheid  melkequivalenten van verschillende producten in China gedurende de maand januari (Laatst beschikbare cijfers januari 2016, CLAL.it)

 

Chinese inkopers kochten in januari ongeveer  50 procent  meer melk dan in diezelfde maand vorig jaar. De grootste stijging is zichtbaar in volle (WMP) en magere melkpoeder (SMP). Volle melkpoeder wordt vooral gekocht in Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland en China hebben namelijk een handelsakkoord voor een bepaald volume melkproducten. Dit zorgt ervoor dat een gelimiteerde hoeveelheid melk vanuit Nieuw-Zeeland tegen een gereduceerd tarief naar China geëxporteerd kan worden.

 

 

Probleem in de melkmarkt

Figuur 2: Melkproductie van Europese Lidstaten

 

Bron: MMO, 2016 De figuur laat de Europese productie zien tussen april – december 15 ten opzichte van april – december 16

Bron: MMO, 2016 De figuur laat de Europese productie zien tussen april – december 15 ten opzichte van april – december 16

 

Europa leeft nog steeds in de postquotumroes, waardoor er 2,5% meer volle melk wordt geproduceerd ten opzichte van 2014. Zo zien we de sterkste groei in Ierland, België, Nederland en Duitsland. De hoge Europese melkproductie zorgt ervoor dat het melkaanbod op de wereldmarkt zeer hoog is en dat er bulkproducten in voorraad worden gelegd. Dit geeft langdurige prijsdruk op de melkprijs.

 

 

Figuur 3: koppeling tussen olie- en melkprijs

 

Bron: Clal.it, 2016

Bron: Clal.it, 2016

 

Olie- en melkprijzen zijn sterk aan elkaar gerelateerd. En op dit moment lopen beide prijzen synchroon. Dit houdt in dat de koopkracht van de olieproducerende landen daalt wanneer olie goedkoop is. En deze lage koopkracht verlaagt de vraag naar melkproducten. Daarnaast is de olieprijs een graadmeter voor de ontwikkeling van de wereldeconomie.

Klik op de afbeelding om naar de website van Fedagrim te surfen!

In samenwerking met Fedagrim vzw