Nederlandse melkveehouderij in spagaat!

Nederlandse melkveehouderij in spagaat!

De inflatie zorgt ervoor dat alle kosten oplopen met enkele procenten per jaar, terwijl er geen inflatie is over de melkprijs. Daardoor dienen melkveebedrijven minimaal 3% per jaar te groeien in omvang om hun inkomen op peil te houden. Stilstaan is dus achteruitgaan in inkomen. Dit werd in de nieuwsbrief van vorig kwartaal besproken, klik hier voor het artikel. 

 

Maar de Nederlandse overheid heeft de fosfaatrechten in het leven geroepen voor het behoud van de derogatie. De referentiedatum is 2 juni 2015, hierop heeft men een korting van 8,6% toegepast. Dus om het zelfde aantal dieren te hebben als in 2 juni 2015 moeten de Nederlandse melkveehouders 8,6% fosfaat bijkopen t.o.v. van de referentiedatum. Nederlandse melkveehouders die dus in dierenaantallen verder willen groeien, zullen extra fosfaatrechten moeten bijkopen.

 

Dit brengt de Nederlandse melkveehouderij in een pijnlijk spagaat: melkveehouders moeten groeien om het inkomen op peil te houden, maar moeten daarvoor dure fosfaatrechten kopen. Welke mogelijkheden heb je dan nog als Nederlandse melkveehouder?

 

Liba verzorgt deze winter een lezing voor Nederlandse studieclubs omtrent economisch duurzame oplossingen voor de fosfaatproblematiek op bedrijfsniveau. Stuur een mail naar niels.achten@liba.be voor meer informatie.

 

 

Mogelijke ideeën

 

  1. Productie verhogen

Een hogere melkproductie verhoogt het saldo per koe. Als je tot de 25% sterkste saldo boeren hoort, dan heb je meer financiële ruimte om fosfaat bij te kopen. Een hogere productie per koe geeft namelijk 2,1 keer meer melk per kg fosfaat t.o.v. een koe extra melken.

  1. Aantallen jongvee verlagen – is in veel gevallen al gebeurd

Gemiddeld wordt er 80% jongvee aangehouden t.o.v. het aantal koeien. Hiermee zou je +/- 40% van de veestapel kunnen vervangen per jaar. 60% jongvee t.o.v. het aantal koeien is een normaal getal, waarmee een melkveebedrijf wat niet groeit voldoende vervangingsvee heeft. Het aandeel jongvee verlagen tot 60% t.o.v. het aantal koeien zorgt ervoor dat je 6% meer koeien kan melken.

  1. Jongvee uitbesteden

Jongvee uitbesteden creëert meer fosfaatruimte voor melkkoeien. Maar je moet +/- 2.5 stuks jongvee uitbesteden om 1 koe meer te kunnen melken. Bij een jongveeopfokkost van 2 euro per dier per dag, moet een extra koe minimum 5 euro per koe per dag aan saldo draaien om kostendekkend te zijn.

  1. Jerseys gaan melken

In bepaalde gevallen kan het interessant zijn om Jerseys te gaan melken. Naar eisen aan gebouwen en fosfaat toe zijn ze efficiënt.

  1. Systematisch aankopen – emotie uitschakelen

Wanneer je fosfaat koopt kan je deze best gespreid over de tijd kopen met een vast bedrag per maand/kwartaal/jaar. Zo koop je bijvoorbeeld in een kwartaal wanneer de fosfaatrechten goedkoop zijn veel fosfaat voor weinig geld. In een periode dat ze duur zijn is dit andersom. Dit betekent dat je gemiddeld gezien meer goedkoper fosfaatrechten aankoopt t.o.v. dure.

  1. Acyclisch fosfaat bijkopen

Steeds fosfaat bijkopen als het het minst lucratief is om melk te produceren. Meestal zijn fosfaatrechten dan goedkoop. Echter moet je op dat moment wel cash geld achter de hand hebben.

  1. Investeren in een tweede tak

Het geld wat je dient te investeren in fosfaat, zou je ook kunnen investeren in een tweede tak. Zo kan je mogelijk meer rendement maken dan in het melkveegedeelte.

  1. Verkopen?

Afhankelijk van de prijs van fosfaat, je eigen managementniveau en de fase in je leven, kun je ervoor kiezen om fosfaat en je bedrijf te verkopen. Hierbij moet je de afweging maken wat je op je bedrijf kunt verdienen de komende jaren en hoeveel je bedrijf op dit moment waard is.

Tags: