Na de droogte | Preview iGras augustus 2020

Na de droogte | Preview iGras augustus 2020

Dit is een preview van iGras, onze periodieke seizoensgebonden nieuwsbrief rond graslandmanagement in de moderne melkveehouderij. In de nieuwsbrief vindt u actuele informatie omtrent beheer, bemesting, maaitijdstip en graslandsignalen. Elke editie geven wij ook specifieke adviezen, waarmee u uw graslandmanagement kunt optimaliseren.

I-gras is voor bedrijven die geabonneerd zijn op I-gras. Indien u zich wilt abonneren, neem dan contact met ons op.

Huidige situatie

  • Normale temperaturen worden terug verwacht
  • Niet beregende mais heeft flink geleden met hittegolf
  • Door tekort aan vocht en door de hitte is de bevruchting niet overal een succes
  • Grasgroei is gestopt

Maïsland

De verschillen tussen de maispercelen waren al groot. De hittegolf van de afgelopen weken heeft dit beeld alleen maar versterkt. De hittegolf heeft plaats gevonden tijdens de kolfzetting, hierdoor is de bevruchting van de kolf minder goed en de ontwikkeling van de kolf kleiner. (zie foto’s)
De hitte heeft er eveneens voor gezorgd dat bladeren van de plant verbrand zijn. De roodverkleuring duidt op een plant welke is verzadigd met suiker doordat de kolven, welke zetmeel moeten opslaan ontbreken en/of niet voldoende ontwikkeld zijn.
De bladeren boven de kolf zorgen voor de afrijping van de korrel. Zijn de meeste bladeren boven de kolf afgestorven zal de afrijping stoppen. In dit geval heeft wachten met hakselen geen zin meer.

Percelen welke daarentegen beregend zijn staan mooi groen, egaal en hebben een mooi gevulde kolf. De afgelopen dagen is er op veel plaatsen voldoende neerslag gevallen, waardoor de mais op dit moment voldoende vocht te beschikking heeft.

Beregende mais, heeft 70 mm gehad tijdens kolfzetting
Niet beregende mais, veel verschillen binnen percelen. 

Verder in deze nieuwsbrief

  • Grasland
  • Vernieuwen grasland
  • To do
Tags: