Mission Statement

You’ll find our Mission Statement in English at the bottom of this page.

Welkom bij Liba

Liba is een Belgisch consultancy bedrijf gespecialiseerd in de melkveehouderij op vlak van financieel en technisch advies.

Door middel van vele jaren van internationale ervaring, heeft Liba een schat aan kennis vergaard met betrekking tot alle facetten van management van de melkveehouderij. Het advies dat Liba aanbiedt, beslaat vele onderwerpen, zoals economisch advies, het opstellen van business plannen en de technische kant en het management van melkveehouderijen.

De resultaten van onze software, welke focust op bedrijfseconomische factoren voor de melkveehouderij, vormen de kern van ons advies. Deze resultaten bieden ons cruciale inzichten en onmisbare data, wat van Liba dé organisatie bij uitstek maakt om uw businessplannen op te stellen op vlak van winstgevendheid van investeringen, overnames en opvolging.

We vergelijken steeds de verschillen in jaarlijkse winst tussen vergelijkbare melkveebedrijven tot wel €400 per koe per jaar. Onze focus is dan ook om u te helpen om uw winst te maximaliseren.

Rekening houdend met de grote invloed van voeding op de gezondheid en winstgevendheid van koeien, is voeding dan ook een sterk focuspunt in onze adviezen. Als een bijkomende tool heeft Liba dan ook Cowdashboard® ontwikkeld, een webapplicatie die tot doel heeft om uw voersaldo te optimaliseren. Dit is ontwikkeld aan de hand van de input van consultants die gespecialiseerd zijn in financieel en technisch advies binnen de melkveehouderij in West-Europa. Cowdashboard® combineert economische factoren met voeding; na het ingeven van slechts enkele gegevens met betrekking tot voerkosten, productieresultaten berekent Cowdashboard® verschillende indicatoren en ratio’s die u helpen om uw voersaldo te analyseren. Cowdashboard® biedt ook instructies waarmee u onmiddellijk aan de slag kunt om uw voersaldo te verbeteren.

Zie ook de website www.cowdashboard.be

De adviseurs van Liba geven ook adviezen over uiteenlopende thema’s zoals algemeen management, koecomfort, ontwerp van protocollen, stalconcepten enzovoort. We bieden deze diensten aan melkveehouders en hun erfbetreders aan.

We geven ook cursussen en lezingen over een breed scala aan onderwerpen aan een divers publiek.

Voor meer informatie over Cowdashboard®, consulaties, lezingen, informatie over onze diensten en prijzen of algemene vragen, neem dan zeker contact met ons op.

Welcome to Liba

LIBA is a Belgium based consultancy specializing in advising Dairy Farmers regarding financial and technical matters.

With many years of international experience, LIBA has gained a wealth of knowledge regarding all facets of dairy farm management. LIBA’s advice covers a broad field of topics, including economics, business plans and the management and technical side of dairy farming.

Results produced by our accountancy system, which focuses on business economics for dairy farmers, form the core of our financial advice. These results provide a wealth of data and make LIBA a well placed organisation to calculate business plans regarding profitability of investments, farms, acquisition and succession.

We observe differences in yearly profits between similar farms up to €400 per cow per year. We focus on helping you maximise your profit.

Given the large influence of nutrition on cow health and profitability, nutrition is a strong focal point in our farm advice. As an additional tool, LIBA developed Cowdashboard, which is a web application focusing on improving the return on feed cost. It was developed with input from consultants who are highly specialised in providing financial and technical advice to dairy farmers in Western Europe. Cowdashboard combines economics and nutrition; after a modest user input of data concerning dairy herd feed, feed cost, and production results, Cowdashboard calculates numerous indicators and ratios to help you assess the return on feed cost. It also provides direction to improve the return on feed cost.

See also www.cowdashboard.be

LIBA consultants can also provide advice on various topics including general farm management, cow comfort, protocol design, barn and housing design. We provide services to farmers and their service providers.

We also present lectures and seminars on a wide range of topics to a diverse audience.

For more information about Cowdashboard, consultations or presentations, or information about our costing structures, or if you have any general questions, you can always contact us.

Liba Advisering
Dorpsstraat 21
3950 Bocholt
Belgium

P: +32 (0)89 82 15 55
E: Info@liba.be

KBO-nr BE0895 492 419
KVK-nr 82985448