Melkprijsherstel op het einde van het jaar?!

Melkprijsherstel op het einde van het jaar?!

Melkmarkt beweegt!

De melkmarkt is waarschijnlijk door haar dieptepunt heen. En op basis van wat we nu zien op de wereldmarkt, kunnen we voors en tegens van een melkprijsherstel op een rijtje zetten. Hierbij is het wel belangrijk om in je achterhoofd te houden dat dit herstel pas na 6 maanden zichtbaar wordt op je melkgeldafrekening. Een positieve ontwikkeling op de wereldmarkt betekent namelijk een verbetering op bedrijfsniveau aan het einde van het jaar. Reken daarom de komende maanden met je huidige melkprijsniveau. Tegen het einde van dit jaar, afhankelijk van de ontwikkeling op de wereldmarkt en je zuivelonderneming, kan dit stijgen naar 26 euro/100 l FPCM (4%vet en 3,33% eiwit). In 2017 verwachten we verder herstel.

 

 

Voor melkprijsherstel

 

 • Vertraging van de aanbodsgroei binnen de EU. Momenteel zelfs een krimp van productie in Frankrijk en Groot-Brittannië
 • China koopt melkproducten aan. Dit zijn vooral volle melkpoeder in Nieuw-Zeeland en magere melkpoeder in Europa (figuur 2). De vraag bij China is steeds of dit een eenmalige aankoop is of dat deze ontwikkeling doorzet
 • De melkproductenveiling in Nieuw-Zeeland laat al enkele keren een prijsstijging zien voor volle melkpoeder en magere melkpoeder.
 • Aanbodskrimp in Nieuw-Zeeland en Australië. Rendement komt hier komend seizoen onder druk. Fonterra voorspelt de melkprijs op 20 euro/100 l FPCM, dit is onder het kostprijsniveau van de Nieuw-Zeelandse melkveehouder
 • Algemene stijging naar vraag in grondstoffen
  • Stijging van de olie-, soja- en graanprijzen. De olieprijs en melkprijs liepen in het verleden parallel. En als het verleden de toekomst voorspelt, zou je mogen verwachten dat de melkprijs begint te verbeteren
 • De Europese en Amerikaanse botervoorraad is klein. Hierdoor hoeft er niet eerst boter uit voorraad verkocht te worden voordat de boterprijs kan doorstijgen. Daarnaast zien we stijging van de boterprijzen door vraag vanuit de Verenigde Staten naar vethoudende producten (figuur 2)

 

 

Tegen melkprijsherstel

 

 • De Europese melkproductie stagneert op een hoger niveau. Grootste productiegroei zien we in Nederland, Ierland, België, Denemarken en Duitsland
 • Er moet eerst een voorraad van 280 000 ton magere melkpoeder verkocht worden voordat de magere melkpoederprijs kan doorstijgen naar een hoog niveau. (figuur 3). 280 000 ton is gelijk aan het gemiddelde export volume van 5 maanden van magere melkpoeder van de Europese Unie
 • Brexit kan consumentenvertrouwen in EU aantasten

 

Figuur 1: Cowdashboard melkprijs.

Figuur 1: Cowdashboard melkprijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: de importcijfers van de grootste importerende regio’s in de wereld. Butter = boter, Cheese = kaas, SMP = magere melkpoeder en WMP = volle melk poeder. MMO,2016

Figuur 2: De importcijfers van de grootste importerende regio’s in de wereld. Butter = boter, Cheese = kaas, SMP = magere melkpoeder en WMP = volle melk poeder. (MMO, 2016)

 

 

China en de Verenigde Staten laten positieve importcijfers zien. China koopt in Nieuw-Zeeland volle melkpoeder (WMP) en in Europa magere melkpoeder (SMP). Hierdoor verdwijnt er in Europa maand na maand minder melkpoeder in voorraad. De Verenigde Staten vragen naar vethoudende producten zoals boter en kaas. Dit heeft als gevolg dat de boterprijzen boven het interventieniveau van de EU blijven en er dus weinig boter wordt opgeslagen. Boter kon wel eens de voor ons melkprijsherstel worden.

 

 

Figuur 3: Magere melkpoeder voorraad tot april 2016

Figuur 3: Magere melkpoeder voorraad tot april 2016

 

 

De Europese magere melkpoeder (SMP) prijs ligt momenteel op interventieniveau. Er wordt melkpoeder opgeslagen in publieke opslag. Momenteel (20-06-16) ligt er 280 000 ton in voorraad, waarvan een 35 000 ton in private handen. Dit is gelijk aan 5 keer het maandelijkse export volume van de EU. De hoeveelheid melkpoeder die aangeboden wordt aan de bewaarhuizen wordt iedere maand kleiner.

 

De magere melkpoedervoorraad heeft een prijsdrukkend effect bij melkprijsherstel. De magere melkpoeder dient eerst op de markt te komen voordat de melkprijs kan stijgen.

 

 

 

Het (over)aanbod van melk wordt kleiner. Melkleveringen van de 5 grootste exporteurs loopt terug t.o.v. de leveringen van 2015. Analisten verwachten dat vraag en aanbod eind 2016 weer in evenwicht zijn en mogelijk leiden tot melkprijsherstel.