Maïsgroei | Preview iGras juli 2020

Maïsgroei | Preview iGras juli 2020

Dit is een preview van iGras, onze periodieke seizoensgebonden nieuwsbrief rond graslandmanagement in de moderne melkveehouderij. In de nieuwsbrief vindt u actuele informatie omtrent beheer, bemesting, maaitijdstip en graslandsignalen. Elke editie geven wij ook specifieke adviezen, waarmee u uw graslandmanagement kunt optimaliseren.

I-gras is voor bedrijven die geabonneerd zijn op I-gras. Indien u zich wilt abonneren, neem dan contact met ons op.


Huidige situatie

  • Maïs groeit hard
  • Veel verschillen tussen de maïs percelen

Grote verschillen

De maïs is de afgelopen weken hard gegroeid. Zeker de vroeg gezaaide maïs is hard gegroeid. De pluimvorming van deze maïs zal niet lang meer op zich laten wachten. Hieronder is het verschil tussen twee percelen met foto’s weergegeven. De maïs is op dezelfde dag gezaaid. Op het ene perceel (linkse foto) is echter voor de maïsteelt nog een snede Italiaans gras is gewonnen. Het verschil in groei komt doordat het maïszaad moeilijk tot kiemen is gekomen door de droogte en omdat het gras veel vocht heeft onttrokken aan de bodem en hierdoor heeft deze maïs een groeiachterstand opgelopen.

De maïs op de linker foto is gemiddeld 150 centimeter, de maïs op de rechter foto gemiddeld 210 centimeter.

Het beste is vooral niet in paniek te raken, de maïs welke een groeiachterstand heeft trekt nog bij. Echter zal het bij veel ondernemers resulteren in meerdere hakselmomenten. 

Specifieke adviezen rond beregenen, aankoop van maïs en bemesten is te lezen in de iGras van 3 juli 2020.