Is het interessant om grondstoffen in te kopen?

Is het interessant om grondstoffen in te kopen?

Is het interessant om grondstoffen in te kopen?

Soja- en graanprijzen zijn laag, maar blijft dit ook zo? Is het interessant om nu grondstoffen aan te kopen.
In onderstaand artikel lees je de trends voor de komende weken.

 

 

Kopen of niet kopen?

Als melkveehouder kan het interessant zijn om een gedeelte van je voedergrondstoffen op termijnmarkt in te kopen. Dit betekent dat je nu een prijsafspraak maakt met een handelaar voor een hoeveelheid die in de toekomst geleverd wordt. In dergelijke afspraak leg je vast dat  je de grondstof na levering betaalt. Als na het maken van de afspraak de prijs oploopt, heb je zelf een prijsvoordeel t.o.v. de dagprijs. Andersom geldt het natuurlijk ook:  als de prijs afneemt, heb je een nadeel t.o.v. de dagprijs. Wanneer je grondstoffen wilt inkopen op de termijnmarkt, is het dus belangrijk dat je de marktomstandigheden volgt en niet blind inkoopt.

Prijsrisico afdekken doe je niet als je alleen grondstoffen inkoopt, dit noemt men speculatie. Prijsrisico afdekken doe je pas als je zowel je melk als je voer voor een vaste prijs ver- of inkoopt. Hierdoor is je marge verzekerd.

 

 

 

Marktberichten leren lezen.

In de grondstoffenmarkt zijn twee belangrijke oogstperiodes voor soja en de granen. In noordelijk halfrond is dit van augustus tot november, in het zuidelijk halfrond van februari tot mei. Handelaars leven naar deze oogsten toe. Zij focussen zich op oogstvoorspellingen, vragen zich af hoe voorraden evolueren , hoeveel  er wordt verkocht, wat het weer doet in de belangrijke productieregio’s en of er politieke problemen zijn. Op basis van deze berichten stijgt of daalt de prijs. Om deze effecten duidelijk te maken, gebruikt men in de marktberichten een stier (bull) voor prijsstijgende effecten en een beer (bear) voor prijsdalende effecten. En de bull en de bear beelden dan het gevecht in de grondstoffenmarkt uit.

Het is als melkveehouder dus belangrijk om deze markt op te volgen. Iedere grotere leverancier van grondstoffen geeft een prijslijst met marktinformatie uit. Deze kun je vaak via hun website opvragen.

 

 

 

Marktinfo

Sojaschroot

 • Prijsstijgende effecten (Bull’s)
  • De import van sojabonen vanuit China ligt op een hoog niveau en China koopt de goede oogst in de VS aan. De oogst in VS is uitstekend, maar ondanks deze oogst daalt de prijs niet. Dit betekent dat de extra soja zijn weg vindt op de markt.
  • Extreme weerseventen (droogte, regen,…) zijn niet te voorspellen, maar hebben wel een sterk effect op de prijsvorming, omdat hierover wordt gespeculeerd. Regen in bepaalde delen van de VS kan nog roet in het eten gooien voor de huidige sojabonenoogst
  • Voorraden van VS sojabonen zijn eerder krap, wat betekent dat een vroege goede oogst belangrijk is om huidig prijsniveau te kunnen aanhouden.
  • Euro/dollar koers kan in het nadeel werken als de dollar sterker wordt t.o.v. de euro. Internationaal worden grondstoffen meestal in dollars verhandeld. Wanneer de FED (Amerikaanse nationale bank) de rente verhoogt, zal de dollar sterker worden t.o.v. de euro.
 • Prijsdalende effecten (Bear’s)
  • Als de oogstvoorspellingen uitkomen, heeft de VS te maken met een super oogst. Dit houdt in dat de voorraden worden aangevuld en de prijs zal dalen.

 

Koolzaadschroot

 • Prijsstijgende effecten (Bull’s)
  • Momenteel noteert koolzaadschroot minder dan 100% van de voederwaardeprijs, terwijl soja boven 100% noteert. Koolzaadschroot rekent zich kostprijstechnisch goed in in mengvoer en rantsoenen op voorwaarde dat fosfor geen beperkende factor is.
  • De marges voor crushers zijn klein door lage olieprijzen, waardoor het aanbod van koolzaadschroot dus eerder klein blijft.
  • De vraag naar koolzaadschroot stijgt door het toenemende aantal melkveehouders (vooral in Duitsland) dat GMO vrije melk produceert. Hier zal men omwille van de kostprijs  eerder kiezen voor koolzaadschroot in het rantsoen dan GMO vrije soja.
  • Laag water in de rivieren zorgt voor moeilijk transport over water, dit betekent een lager aanbod van koolzaad.
 • Prijsdalende effecten (Bear’s)
  • Geen noemenswaardige bears

 

Energiegewassen

 • Prijsstijgende effecten (Bull’s)
  • Olieprijzen zijn licht stijgende. Olie en granen zijn aan elkaar gekoppeld via de bio-ethanol industrie. Momenteel staat deze productie op een laag pitje, omdat olieprijzen laag zijn en het goedkoper is om olieproducten als energiebron te gebruiken. Wanneer olieprijzen doorstijgen, zal de productie van bio-ethanol toenemen met als gevolg meer vraag naar granen.
  • Er wordt een matige Europese oogst van maïs verwacht als gevolg van het nattere voorjaar en droge najaar in een aantal belangrijke productieregio’s
  • De geschiedenis leert ons dat graanprijzen laag zijn in september, maar de maanden daarna meestal wat oplopen.
  • Extreme weer of politieke gebeurtenissen zijn niet te voorspellen
 • Prijsdalende effecten (Bear’s)
  • Net zoals sojabonen, staat ook de korrelmaïs zeer goed in de VS. VS is de belangrijkste leverancier van maïs voor de Europese markt. Echter is de oogstverwachting wel iets naar beneden bijgesteld, maar zelfs dan is het nog steeds een super oogst.
  • Als de oogstverwachting uitkomt, verwacht men dat de VS een record eindvoorraad maïs zal hebben.
  • Oogsten van tarwe en gerst zijn zeer goed geweest.