Hoelang houdt de huidige melkprijs stand?

Hoelang houdt de huidige melkprijs stand?

Zuivelondernemingen betalen momenteel tussen de 33 en 37 euro per 100 l FPCM (4% vet en 3,3%eiwit). Een aantal zuivelondernemingen heeft hun melkprijs afgelopen maanden al 1 tot 2 euro naar beneden bijgesteld. Daarnaast is de verwachting dat deze melkprijs de komende maanden verder daalt met 1 tot 3 euro per 100 l FPCM. Oorzaken hiervoor zijn de grote voorraad magere melkpoeder, de goedkopere olie en het aantrekken van de melkproductie in de EU, NZ en Australië. Wel komt er een positief signaal vanuit de Chinese consumptie. Eveneens verwacht men door het bouwen van de Amerikaans-Mexicaanse muur door president Trumpt dat er voor het eerst sinds 10 jaar weer Europese magere melkpoeder naar Mexico geëxporteerd wordt.

 

Melkprijsontwikkeling

Cowdashboard melkprijs

 

1. Magere melkpoedervoorraad

Bron: Clal 2017

 

 

De voorraad magere melkpoeder is gegroeid tot +/- 425 000 ton. Een aanzienlijke hoeveelheid, aangezien de totale jaarlijkse Europese export van magere melkpoeder  ongeveer +/-650.000 ton bedraagt. Dit melkpoeder komt komende jaren weer op de markt en met een verwachte snelheid van 100.000 ton per jaar. Een mogelijke melkprijspiek zal door deze voorraad weggeveegd worden.

 

Het aanbod van magere melkpoeder is hoog door de hoge boterprijs. Een restproduct in het productieproces van boter is magere melk: magere melk wordt vaak ingedroogd tot magere melkpoeder en zo op de markt gebracht. Het aanbod magere melkpoeder blijft dus hoog door de hoge boterprijs. Hierdoor blijft de magere melkpoederprijs (+/-1.900 euro/ton) net boven het interventieniveau (1.800 euro/ton). Wanneer de prijs zakt naar interventieniveau, zal de Europese overheid moeten beslissen of men extra magere melkpoeder zal opslaan . Momenteel wordt er weer magere melkpoeder aan interventie aangeboden, wat betekent dat er dus nog geen sprake is van afbouw van de magere melkpoedervoorraad.

 

 

2. De exportcijfers: het botersucces en het magere melkpoederoverschot

 

Bron: MMO, 2017. Extra –EU = totale export buiten EU28

 

 

Boterprijzen zijn hoog (4.120 euro/ton). Dit is momenteel de katalysator onder onze melkprijs. USA is voor boter en kaas de belangrijkste handelspartner van de EU en vraagt jaar na jaar meer vethoudende producten, omdat de inlandse boterproductie de vraag niet kan bijbenen.

 

Daarnaast raakt Europa de magere melkpoeder niet kwijt. Gedurende 2016 is er 17% minder geëxporteerd. Vooral Algerije, een olieproducerend land en de grootste importeur is van magere melkpoeder, koopt minder. De oorzaak hiervoor is de lage olieprijs, waardoor de overheid minder geld ter beschikking heeft om gesubsidieerd voedsel in de rekken te leggen. Magere melkpoeder is een voorbeeld van gesubsidieerd product.

 

De minder goede relatie tussen de USA en Mexico kan leiden tot een opleving van de export van magere melkpoeder vanuit de EU naar Mexico. Gedurende 10 jaar zijn er beperkte hoeveelheden magere melkpoeder verhandeld tussen de EU en Mexico. In het eerste kwartaal van 2017 werd er 15.000 ton verhandeld, wat uitzonderlijk veel is.

 

China koopt in kwartaal 1 van 2017 meer melkproducten dan vorig jaar. De inlandse productie van melk is met 4% gedaald, de voorraad melkproducten is klein en de consumptie stijgt er jaarlijks 2 tot 5%

 

Bron: MMO, 2017

 

3. Verwachte stijging van melkproductie

 

Bron: USDEC 2017

 

In de grafiek zie je de jaarlijkse melkproductiestijging/-daling in de aangegeven maand van de 5 grootste exporterende regio’s. Maart 2017 wordt dus vergeleken met maart 2016. De kleuren geven de verschillende regio’s aan, donker groen is EU-28.

Vooral de melkveehouders in Europa en Argentinië remmen de melkproductie vanaf half 2016. Verwachting is dat de melkproductie in de EU-28 gedurende kwartaal 1-2017 2% lager ligt dan kwartaal 1 2016.

 

Door de hoge melkprijs proberen melkveehouders over de gehele wereld de melkproductie op te drijven. Enerzijds zal het effect waarschijnlijk het grootst zijn in Nieuw-Zeeland en Australië. Momenteel melken deze landen respectievelijk 2,4 en 8,2% minder melk dan voorgaand seizoen. Verwachting is dat de melkproductie in Aus en NZ ook stijgt door meer koeien te melken en meer krachtvoer te voeren.

 

Verwachting is dat 2017 een jaar wordt met een melkprijs tussen de 32 en 35 euro per 100 l FPCM