Graslanddemo

Graslanddemo

Op donderdag 23 juni 2016 vindt  in Geel de tweede editie van de “Graslanddemo”plaats.
Deze demo van hooibouwmachines wordt afwisselend met Journée de l’Herbe in Libramont Graslanddemo op donderdag 23 juni 2016 georganiseerd en komt om de vier jaar naar Vlaanderen.

 

Deze editie zal de Hooibeekhoeve gastheer zijn (Hooibeeksedijk 1 Geel). Nagenoeg 40ha grasland wordt klaargelegd om de bezoeker meer dan 90 machines te tonen van zowat 20 merken. Op het programma staan maaiers, schudders, harken, persen, wikkelaars, opraapwagens en hakselaars, maar deze editie ook doorzaaimachines.

 

Om de bezoekers de kans te geven alle machines in demonstratie te zien, gebeuren de demo’s volgens een vast tijdschema en volgens een vaste route. Een eerste rondgang start om 13u30 en eindigt rond 17u00, een tweede demoronde begint om 17u30 en eindigt om 21u.

 

 

Samengevat

  • Hooiebeekhoeve
    • Hooibeeksedijk 1 Geel
  • 23 juni 2016
  • 13.00u tot 21.00u
  • 10 euro entree of op uitnodiging

 

 

Eigen voer goud voor de boer?

Zuinig omspringen met grasland en streven naar een maximale efficiëntie is nu meer dan ooit aan de orde. Reden hiervoor zijn de stijgende teeltkosten en toenemende intensiteit van de melkveebedrijven. Stijgende teeltkosten worden vooral veroorzaakt door de stijgende kunstmestkosten en loonwerkkosten. Dus de traditionele visie dat gras wordt gezien als één van de goedkoopste componenten in melkveerantsoenen, geldt niet altijd. In onderstaande grafiek worden de variabele teeltkosten getoond. Uit deze grafiek is duidelijk af te leiden dat ook ruwvoer een belangrijk aandeel in de voerkosten krijgt.

 

Bron: Liba, 2015

Bron: Liba, 2015

 

In samenwerking met Fedagrim vzw

In samenwerking met Fedagrim vzw