Eerste hulp bij liquiditeitsplan!

Eerste hulp bij liquiditeitsplan!

Een liquiditeitsprognose is bij deze melkprijs en bij de melkprijsvooruitzichten een must voor iedere melkveeondernemer. Hierdoor krijg je inzicht in je financiële situatie en kun je met de juiste mensen rond de tafel gaan zitten, namelijk je gezin en bank.

 

Stappenplan en tips bij het opstellen van een kasplan

 

 • Start met het doornemen van je boekhouding
  • Tip: Reken kosten per maand uit. Zoals veearts, voeraankoop,…
  • Tip: In het Liba-sjabloon is hiervoor een invulkolom opgenomen

 

 • verkeerslichtStel een lijst samen van je openstaande facturen en sorteer deze op factuurdatum.
  Maak hierbij een lijstje waarbij je de leveranciersschuld groter dan 60 dagen rood markeert,
  de schuld tussen 30-60 dagen markeer je oranje.
  En de schuld minder dan 30 dagen, markeer je groen.

 

 

 • Start met het invullen van je prognose
  • Reken met een lage melkprijs (26 euro/100 l FPCM, excl. btw) tot het einde van het jaar,
   waarbij de melkprijs de komende maanden nog kan dalen tot 24 euro/100 l FPCM (excl. btw).
  • Houd rekening met een vervangingspercentage binnen je veestapel. Bij 30% vervanging betekent dit dat 2,5% van de dieren wordt verkocht per maand.
   • Tip: blijf realistisch, want in de praktijk zien we dat dit vaak te optimistisch wordt ingeschat
  • Reken met haalbare technische -en economische resultaten. Gebruik hiervoor je bedrijfseconomische boekhouding.
   Controleer je prognose met je boekhoudresultaten van afgelopen jaar.

   • Tip: in het Liba-sjabloon is dit automatisch opgenomen
  • Controleer je prognose door deze te vergelijken met je huidige resultaten.
   Hierdoor kun je je prognose, indien nodig, bijsturen. De inkomsten en uitgaven kun je in het liquiditeitsplan invullen.

   • Tip: je wint aan kracht bij de bank wanneer je prognose overeenkomt met je daadwerkelijke resultaten.
   • Tip: stel maandelijks je liquiditeitsplan bij op basis van je prijsvooruitzichten en je realisaties
  • Bespreek deze liquiditeitsprognose met je gezin en met de bank. Hierdoor ga je in oplossingen denken, afspraken maken en blijven misverstanden achterwege.
  • Stuur een mail naar evelien.voermans@liba.be om het Excel Liba-kasplan te ontvangen.

 

 

Situatieschets liquiditeitspositie melkveehouderij

 

 

Grafiek geeft individuele KOP (blauw) en BOP (groen) weer van 160 bedrijven in het boekjaar 2014. De rode lijn is de huidige melkprijs.

Grafiek geeft individuele KOP (blauw) en BOP (groen) weer van 160 bedrijven in het boekjaar 2014. De rode lijn is de huidige melkprijs.

 

 

 • KOP = kritieke opbrengstprijs. Melkprijs nodig om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen inclusief aflossen bij de bank, exclusief vervanginvesteringen (vb: banden van een trekker)
 • BOP = bodem opbrengstprijs. Melkprijs nodig om aan alle betalingsverlichtingen te voldoen exclusief aflossingen bij de bank, exclusief vervanginvesteringen (vb: banden van een trekker)
 • KOP is de minimale liquiditeitsbehoefte
 • BOP is de minimale liquiditeitsbehoefte wanneer:
  • Kapitaalsaflossingen worden stopgezet
  • Kapitaalsaflossingen geherfinancierd worden
 • KOP is een maatmeter voor liquiditeit, BOP is een maatmeter voor kostenefficiëntie

 

 

 

Ken je je KOP?

 

In bijna iedere bedrijfseconomische boekhouding is dit opgenomen. Als je gebruik maakt van het Liba-boekhoudsysteem, kun je deze terugvinden op pagina 23.

 

Bedrijven die een KOP boven de 26 euro per 100 l FPCM hebben, teren momenteel in op reserves, vragen extra bedrijfskapitaal aan de bank of bouwen leveranciersschuld op. Banken spelen in de huidige liquiditeitscrisis een sleutelrol.

 

Indien de BOP hoger ligt dan 26 euro per 100 l FPCM, ga je op korte termijn op zoek naar extra financiële ruimte. Eveneens dien je de rendabiliteit van je bedrijf op lange termijn grondig te evalueren en te verbeteren. Hiervoor maak je een bedrijfsplan en reken je de mogelijk stappen uit. De bank gaat eveneens deze vraag stellen wanneer je met een hoge BOP aanklopt voor extra bedrijfskapitaal.

 

fedagrim

In samenwerking met Fedagrim vzw