Economie en Melken

Economie en Melken

Melkprijs

In het najaar van 2022 hebben de zuivelnoteringen een behoorlijke daling laten zien. De afgelopen weken zijn de zuivelnoteringen weer terug wat toegenomen, maar we zien dat de potentiële melkprijs bij op basis van de magere melkpoeder en boter momenteel op 39,48 per 100 kg staat, zoals te zien in afbeelding 1. Dit geeft aan dat de melkerijen momenteel nog meer betalen dan de potentiële melkprijs.  De melkprijs zal de komende maanden onder druk zal blijven staan.

Bron: CLAL.it op 25-02-2023

De dalende melkprijs zorgt automatisch dat het voersaldo per koe per dag  zal dalen. In februari wat het voersaldo per koe per dag 11,28 euro en hiermee 0,50 euro per koe per dag lager dan in januari. Met een potentiële melkprijs zal het voersaldo niveau terug gaan naar gemiddeld voersaldo per koe per dag van 7 á 8 euro per koe per dag. Hiermee gaan we koeien terug eerder moeten vervangen dan we dit hebben moeten doen in 2022 toen het gemiddelde voersaldo 10,96 euro was.

Vervangmoment vee

Wanneer moet ik vee vervangen met de huidige melk- en voerprijzen? Wij zullen proberen u enkele gedachten over deze kwestie te geven. U moet uw zelf hierbij altijd een enkele vragen stellen:

 1. Wat zijn mijn variabele uitgaven  van deze koe per dag?
  • Voerkosten
  • Veekosten
  • Mestafzetkosten

De koeien die geen positief saldo genereren en in de regel minder dan 100 dagen drachtig zijn,  kunt u het best verkopen.

 1. Zit de stal en/of robot vol?
  • Wanneer er geen koeien meer aanwezig zijn die een negatief saldo draaien zoals in het voorbeeld hierboven berekend is de tweede vraag of de productiefactoren volledig benut worden:

Indien het antwoord op deze vraag nee is, kunt u ervoor kiezen om de stal of robot verder vol te zetten. Hiermee kan het zijn dat de gemiddelde melkproductie per koe wat daalt, maar de totale liters in de tank stijgen, terwijl daar de focus op moet liggen.

Als we het over een aantal dieren hebben zijn de volgende vragen vaak niet van toepassing, wanneer u een behoorlijke stijging in het aantal dieren kunt maken dient u natuurlijk ook over de volgende vragen na te denken:

 1. Hoeveel dieren kan ik houden m.b.t. mijn vergunning?
 2. Heb ik voldoende NERS?
 3. Heb ik voldoende (ruw)voer zitten?
 4. Is er voldoende arbeid aanwezig op het bedrijf?
 • Wanneer alle productiefactoren volledig benut worden dient u zich de volgende vraag te stellen:
  • Is er ergens winstderving?
   • We gaan wij ervan uit dat het de bedoeling is zoveel mogelijk winst te maken met het beschikbare productiekapitaal. Denk hierbij aan benutting van de factoren die we hierboven benoemd hebben.
   • Dus bij deze vraag moet je individuele dieren beoordelen, waarbij je met name aan dieren die niet of korter dan 100 dagen dracht zijn moet kijken.

Let op alle getallen hier zijn gebaseerd op gemiddeldes, uw bedrijfsspecifieke cijfers gaan afwijken. Indien u vragen heeft over uw voersaldo, uw eigen berekening of andere dingen omtrent het vervangen van vee kunt u altijd contact met ons opnemen.