Disclaimer

In het kader van de wijziging van de Belgische vennootschapswetgeving zal vanaf 01.01.2020 de vennootschap verder actief zijn onder de officiële naam ACHTEN BV. Waar er eventueel nog sprake is van “Achten bvba” dient dit dus ook gelezen te worden als “ACHTEN BV”

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Liba en Cowdashboard zijn merknamen en zijn eigendom van: ACHTEN BV, Dorpsstraat 21, 3950 Bocholt (België) Tel + 32 (0)89/82 15 55

Gegevens van de zetel

ACHTEN BV
Dorpsstraat 21
3950 Bocholt

T +32 (0)89 82 15 55
E Info [at]liba.be

KBO-nummer BE 0895 492 419
KVK-nummer 82985448

Privacy Verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.

Er zijn echter situaties waarbij we informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat ten allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Voor onze uitgebreide privacyverklaring conform de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming van consumenten, (AVG/GDPR), klik hier.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en (type)fouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

ACHTEN BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik , onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie en rekentools op de website.

ACHTEN BV beschermt haar website tegen virussen, hacking-attacks of andere informatica misdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

ACHTEN BV spant zich in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar ACHTEN BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en individuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij ACHTEN BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ACHTEN BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door ACHTEN BV.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact opnemen met:
ACHTEN BV, Dorpsstraat 21, 3950 Bocholt (België) Tel + 32 (0)89/82 15 55

Voor meer informatie rond de Europese wetgeving rond gegevensbescherming van particulieren, verwijzen we u graag verder naar de website van de Europese Commissie. Klik hier om naar deze website te gaan.


Man en vrouw zitten naast elkaar aan een bureau aan een laptop te werken. Ze overleggen en wijzen naar het scherm.