CORONAVIRUS MAART 2020 | Maatregelen voor de preventie van de verspreiding van COVID-19

Maatregelen voor de preventie van de verspreiding van het Coronavirus | Liba Advisering

CORONAVIRUS MAART 2020 | Maatregelen voor de preventie van de verspreiding van COVID-19

Momenteel is de wereld in de ban van COVID-19, een nieuw soort Coronavirus waarvan de symptomen veel weg hebben van de gewone griep. Door de snelle verspreiding van en grote onduidelijkheid rond dit virus, is het nodig gebleken om verschillende maatregelen te nemen met betrekking tot onderling contact met mensen.

Liba neemt uiteraard ook haar verantwoordelijkheid op en voert verschillende maatregelen in om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Hieronder kunt u lezen welke voorzorgsmaatregelen Liba neemt en welke voor u van toepassing (kunnen) zijn. 


Update mei 2020

Medewerkers van Liba zullen vanaf nu thuis of vanuit kantoor werken. Op het kantoor van Liba is tijdens de kantooruren steeds permanentie voorzien van minstens één van de medewerkers om telefonische oproepen van klanten te beantwoorden. De communicatie verloopt het beste via e-mail.

Het is mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken op het kantoor van Liba, echter proberen we dit tot het minimum te beperken. Indien mogelijk voeren we de bespreking uit via Windows Teams. U zal hiervoor de juist instructies ontvangen indien dit nodig is. Indien het echt niet anders kan, kunnen bepaalde afspraken doorgaan onder strikte voorwaarden:

 • Bent u of woont u samen met een persoon uit een risicocategorie? Dan kan de afspraak onder geen geval doorgaan.
 • Heeft u symptomen, gelieve hier dan eerlijk over te communiceren en de afspraak op voorhand te annuleren.
 • Indien uw adviseur zelf symptomen vertoont, zal hij of zij u hiervan op de hoogte stellen en de afspraak annuleren.
 • Ook bij aankomst zal onze medewerker u vragen of u symptomen vertoont. Indien dit het geval is, kan de afspraak niet doorgaan.
 • Bij aankomst zullen we u vragen om goed uw handen te wassen. Een hand geven is uiteraard uit den boze.
 • Onze medewerker zal zo veel mogelijk de deur voor u open houden, zodat u de klinken niet hoeft aan te raken.
 • Bij het vertrek kan u nogmaals uw handen wassen.
 • Het kantoor wordt dagelijks meerdere malen gepoetst. Oppervlaktes zoals deurklinken die veel worden aangeraakt, worden met een desinfecterende oplossing behandeld.

Alle bezoeken bij cliënten thuis worden stopgezet bij uitzondering van begeleidingsbezoeken. In de tussentijd gaan de werkzaamheden binnen Liba gewoon door:

 • Boekhoudbesprekingen en bedrijfsplannen gebeuren schriftelijk, waarbij commentaren en adviezen in het rapport worden genoteerd.
 • Indien gewenst, kunnen boekhoudingen en bedrijfsplannen telefonisch of via Windows Teams besproken worden. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te mailen naar uw adviseur.

Indien het absoluut noodzakelijk is dat één van onze adviseurs persoonlijk bij u langskomt, kan dit doorgaan onder strikte voorwaarden: 

 • Bent u of woont u samen met een persoon uit een risicocategorie? Dan kan de afspraak onder geen geval doorgaan.
 • Heeft u symptomen, gelieve hier dan eerlijk over te communiceren en de afspraak op voorhand te annuleren.
 • Indien uw adviseur zelf symptomen vertoont, zal hij of zij u hiervan op de hoogte stellen en de afspraak annuleren.
 • Voorafgaand aan de afspraak, zal u adviseur telefonisch contact met u opnemen om na te gaan of de afspraak kan doorgaan op basis van de voorwaarden hierboven.
 • Zorg ervoor dat uzelf en de adviseur de handen kunnen wassen bij aankomst en bij vertrek. Ook hier is handen geven uiteraard niet toegestaan.
 • De adviseur loopt liefst alleen rond op uw bedrijf, indien dit niet mogelijk is wordt de afstand van 1,5m bewaard.
 • Bevindingen van de rondgang worden achteraf telefonisch gecommuniceerd. De adviseur zal in geen geval uw woning betreden.

Update maart 2020

Medewerkers van Liba zullen vanaf nu bijna uitsluitend van thuis uit werken. Op het kantoor van Liba is tijdens de kantooruren steeds permanentie voorzien van één van de medewerkers om telefonische oproepen van klanten te beantwoorden. Liba blijft dus steeds telefonisch bereikbaar, maar de wachttijden aan de telefoon kunnen oplopen, omdat er telkens maar één collega tegelijkertijd ter plaatse zal zijn om deze te beantwoorden. We vragen dus voor uw begrip hiervoor en om ons een mailtje te sturen indien mogelijk.

Het is tot nader order niet mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken op het kantoor van Liba. Alle klanten die een afspraak hadden ingepland voor de komende tijd, zullen hiervoor gecontacteerd worden. Indien het echt niet anders kan, kunnen bepaalde afspraken doorgaan onder strikte voorwaarden:

 • Bent u of woont u samen met een persoon uit een risicocategorie? Dan kan de afspraak onder geen geval doorgaan.
 • Heeft u symptomen, gelieve hier dan eerlijk over te communiceren en de afspraak op voorhand te annuleren.
 • Indien uw adviseur zelf symptomen vertoont, zal hij of zij u hiervan op de hoogte stellen en de afspraak annuleren.
 • Ook bij aankomst zal onze medewerker u vragen of u symptomen vertoont. Indien dit het geval is, kan de afspraak niet doorgaan.
 • Bij aankomst zullen we u vragen om goed uw handen te wassen. Een hand geven is uiteraard uit den boze.
 • Onze medewerker zal zo veel mogelijk de deur voor u open houden, zodat u de klinken niet hoeft aan te raken.
 • Bij het vertrek kan u, indien gewenst, nogmaals uw handen wassen.
 • Het kantoor wordt dagelijks meerdere malen gepoetst. Oppervlaktes zoals deurklinken die veel worden aangeraakt, worden met een desinfecterende oplossing behandeld.

Alle bezoeken bij cliënten thuis worden stopgezet tot minstens 27 maart 2020, afhankelijk van de verdere instructies van de overheid. In de tussentijd gaan de werkzaamheden binnen Liba gewoon door: 

 • Boekhoudbesprekingen en bedrijfsplannen gebeuren schriftelijk, waarbij commentaren en adviezen in het rapport worden genoteerd.
 • Indien gewenst, kunnen boekhoudingen en bedrijfsplannen telefonisch of via Skype besproken worden. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te mailen naar uw adviseur of naar liba@liba.be.

Indien het absoluut noodzakelijk is dat één van onze adviseurs persoonlijk bij u langskomt, kan dit doorgaan onder strikte voorwaarden, zoals ook hierboven beschreven: 

 • Bent u of woont u samen met een persoon uit een risicocategorie? Dan kan de afspraak onder geen geval doorgaan.
 • Heeft u symptomen, gelieve hier dan eerlijk over te communiceren en de afspraak op voorhand te annuleren.
 • Indien uw adviseur zelf symptomen vertoont, zal hij of zij u hiervan op de hoogte stellen en de afspraak annuleren.
 • Voorafgaand aan de afspraak, zal u adviseur telefonisch contact met u opnemen om na te gaan of de afspraak kan doorgaan op basis van de voorwaarden hierboven.
 • Zorg ervoor dat uzelf en de adviseur de handen kunnen wassen bij aankomst en bij vertrek. Ook hier is handen geven uiteraard niet toegestaan.

Liba volgt steeds de maatregelen en adviezen van de overheid op de voet op en evalueert ook steeds haar eigen voorzorgsmaatregelen. Indien de maatregelen strenger of soepeler gemaakt moeten worden, zullen we de aangepaste maatregelen hier communiceren. Klanten die hier een rechtstreeks gevolg van ondervinden, zullen persoonlijk gecontacteerd worden. 

U kunt ons altijd contacteren indien u vragen heeft rond de maatregelen die Liba neemt of over de continuïteit van onze dienstverlening. We vragen u wel om geduld te hebben met eventuele lange wachttijden via telefoon of per mail. Onze medewerkers doen er alles aan om onze overige diensten te laten doorgaan zoals normaal. Alvast bedankt voor uw begrip!


De Vlaamse Overheid heeft een handig infodocument opgesteld met een overzicht van de algemene maatregelen die iedereen zou moeten treffen om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, wat u hieronder kunt raadplegen. Klik hier om het document als PDF te downloaden zodat u het zelf kunt opslaan en eventueel afprinten.

Algemene voorzorgsmaatregelen van de Vlaamse Overheid omtrent het Coronavirus | Liba Advisering