Boterprijs door het dak!

Boterprijs door het dak!

TIP: Klik op onderstaande afbeelding om deze in volledig formaat te bekijken.

 

Cowdashboard melkprijs

Houd komende maanden rekening met een melkprijsstijging, zeker als de boterprijs overeind blijft. In het laatste kwartaal van 2017 zal de hogere melkproductie waarschijnlijk zorgen voor prijsdaling. Reken gemiddeld over 2017, afhankelijk van je zuivelverwerker, met een melkprijs van 35 euro per 100 l FPCM.

Afhankelijk van uw zuivelverwerker ontvangt u momenteel tussen de 33 en 37 euro per 100 l FPCM (4% vet en 3,3%eiwit). Een aantal zuivelondernemingen heeft afgelopen maand hun melkprijs al met 1 euro naar boven bijgesteld. Daarnaast is de verwachting dat deze melkprijs de komende maanden verder stijgt met 1 tot 2 euro per 100 l FPCM. Oorzaken voor deze melkprijsstijging zijn: de hoge boterprijs, de grotere wereldvraag naar zuivel en de lagere productie in de Europese Unie.

Richting het einde van het jaar mogen we  weer een hoger aanbod van melk verwachten, dit als gevolg van  de hogere melkprijs. Europese melkveehouders schroeven namelijk de melkproductie op. En in Nieuw-Zeeland en Australië kalven de koeien gedurende augustus en september, dus de melkstroom zal ook hier groter zijn dan vorig seizoen.

 

 

 

Boter, boter, boter!

TIP: Klik op onderstaande afbeelding om deze in volledig formaat te bekijken.

 

Bron Clal.it 24-07-2017

Vanuit bulkproducten kunnen zuivelverwerkers op 24-07-2017 41,8 euro betalen per 100 kg melk bij 4% vet en 3,4%. In FPCM is dit 42,8 euro per 100 l. De correcties bedragen +3% van kg naar liter en -0,5% voor de lagere gehaltes in FPCM. De boterprijs zorgt voor deze hoge mogelijke melkprijs.

Deze berekening geeft duidelijk aan dat zuivelondernemingen de komende maanden ruimte krijgen om meer uit te betalen. Dit gebeurt wanneer lopende contracten met afnemers van zuivelproducten worden vernieuwd en zuivelverwerkers een hogere verkoopprijs kunnen bekomen.

Anderzijds zullen afnemers van afgewerkte zuivelproducten op zoek gaan naar goedkopere plantaardige alternatieven. Denk aan margarine en analoogkaas, analoogkaas is een product gelijkend op kaas maar van een plantaardige bron. De verandering is momenteel aan de gang, bijvoorbeeld op diepvries pizza’s wordt momenteel tot 30% analoogkaas gebruikt, waar dat vorig jaar nog 0% was.

Daarnaast heeft een zuivelonderneming een geheel aanbod van afgewerkte producten. Waarbij  boter- en poederproducten  de minste marge hebben. Consumentenproducten geven een hogere marge per liter verwerkte melk.

 

 

 

TIP: Klik op onderstaande afbeelding om deze in volledig formaat te bekijken.

 

Bron Clal.it 24-07-2017

De huidige boterprijs is ongekend hoog, de afgelopen 15 jaar is de boterprijs niet zo hoog geweest als nu. Om huidige melkprijs op niveau te houden, moet de boterprijs overeind blijven. De gemiddelde boterprijs over de laatste 10 jaar bedraagt 3300 euro per ton. Zuivelverwerkers zouden dan bij de huidige poederprijs theoretisch gezien 27,6 euro per 100kg melk kunnen uitbetalen. In FPCM bedraagt dit 28,4 euro per 100 liter. Dus de melkprijs hangt heel erg samen met  ontwikkelingen rondom de huidige boterhype.

 

 

 

 

 

 

 

 

Melkpoeder voorraad!

TIP: Klik op onderstaande afbeelding om deze in volledig formaat te bekijken.

 

Bron: Clal 24-07-2017

De voorraad magere melkpoeder is momenteel +/- 400 000 ton. Een aanzienlijke hoeveelheid aangezien de totale jaarlijkse Europese export van magere melkpoeder ongeveer +/-650 000 ton bedraagt. Deze melkpoeder moet een keer terug op de markt komen en zal negatieve prijsdruk geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportcijfers: China terug in de markt

TIP: Klik op onderstaande afbeelding om deze in volledig formaat te bekijken.

 

Bron: MMO, 2017. Extra –EU = totale export buiten EU28

China is terug in de markt. Zo kocht Chinade eerste 5 maanden van 2017 18% meer kaas, 58% meer magere melkpoeder en 39% meer volle melkpoeder. De interne productie van China is over 2016 4% gedaald en kan de groeiende vraag niet bijbenen. Daarbij  zijn de voorraden van China klein.

 

Boterprijzen zijn hoog (6200 euro/ton). De USA is voor boter en kaas de belangrijkste handelspartner van de EU en vraagt jaar na jaar meer vethoudende producten. Belangrijkste reden hiervoor is dat de  inlandse boterproductie die de vraag niet kan bijbenen.

 

De olieproducerende landen (Algerije, Oman, Iran, Saudi Arabië) voerden over de eerste 4 maanden meer melkproducten in. Echter is de olieprijs laag, waardoor we geen sterke consumptiegroei mogen verwachten in deze regio’s. Zo wordt in de olieproducerende landen  voedsel vaak gesubsidieerd in de winkelschappen gelegd. En die subsidie is komt uit de olieindustrie.

 

 

 

Verwachte stijging van melkproductie

TIP: Klik op onderstaande afbeelding om deze in volledig formaat te bekijken.

 

De Europese productie wordt over 2017 gelijk verwacht aan 2016. Maar gedurende het jaar is er wel een groeiende bewegingte zien.  Dit extra aanbod zal zijn weg moeten vinden in de markt en kan een neerwaartse prijsdruk veroorzaken.

Ook de rest van de wereld stuwt de melkproductie terug de hoogte in onder invloed van de hoge melkprijs.In Nieuw Zeeland en Australië kalven de koeien van augustus tot oktober. De melkproductie zal hier hoger worden dan afgelopen seizoen. Over seizoen ‘16/’17 is er respectieveleijk 2 en 7,6% minder melk afgeleverd in NZ en AUS t.o.v. seizoen ‘15/’16. In de VS zien we een productie stijging van 1,5% van januari tot april 2017 t.o.v. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Houd komende maanden rekening met een melkprijsstijging, zeker als de boterprijs overeind blijft. In het laatste kwartaal van 2017 zal de hogere melkproductie waarschijnlijk zorgen voor prijsdaling. Reken gemiddeld over 2017, afhankelijk van je zuivelverwerker, met een melkprijs van 35 euro per 100 l FPCM.

 

Tags: