Zet melkprijsherstel zich door?

Zet melkprijsherstel zich door?

Voor de melk geleverd in december komen we waarschijnlijk uit op een melkprijs van 33 à 36 euro per 100 l FPCM. Hierbij is de prijs uiteraard afhankelijk van je zuivelonderneming . De melkprijs is t.o.v. 6 maanden geleden gestegen met ongeveer 35%. Dit betekent dat zuivelondernemingen maand op maand  de uitbetaalde melkprijzen verhogen en de verwachting is dat deze stijging nog doorzet.  Dit als gevolg van het lage melkaanbod (Figuur 1 + 2) in vooral de EU, NZ en AUS, de hoge boter- en kaasprijzen (Figuur 3) en de afwezigheid van USA op de wereldmarkt door sterke interne consumptie van melkproducten.

 

 

 

Voorraad

Daarnaast is er aanbod van magere melkpoeder uit Europese voorraad. Deze voorraad zal hoe dan ook terugkomen op de markt , waardoor de piek in de melkprijs afvlakt. Momenteel is de magere melkpoeder voorraad gelijk aan 400 000 ton of 8 maanden export hoeveelheid van de EU. Verwachting is dat er gedurende 2017 100 000 ton wordt afgebouwd en dat het 3 à 4 jaar kan duren alvorens de volledige voorraad weg is. Het verleden leert ons dat de magere melkpoederprijs pas kan pieken als de voorraad volledig weg is (Figuur 4). Onze melkprijs zal de komende 3 jaar dus gesteund dienen te worden door boter- en kaasprijzen. Deze boter- en kaasprijzen zijn momenteel zeer hoog (Figuur 3).

 

 

 

Koopkracht

Ook zien we de wereldhandel van melk toenemen gedurende de laatste maanden, maar met welke gevolgen? Zo koopt China weer grotere hoeveelheden melk in en zorgt de sterkere dollar ervoor dat producten in euro’s interessanter worden. Daarnaast hebben de olieproducerende landen (OPEC)  een onderlinge afspraak over olieproductiebeperking. Deze productiebeperking zal er voor zorgen dat de olie waarschijnlijk duurder wordt en men meer koopkracht krijgt in de OPEC landen. Een belangrijk land binnen de OPEC voor de Europese export is Algerije.

Als de melkprijs zakt onder de 30 euro per 100 l FPCM, is het animo om te melken klein en zal het aanbod van melk klein blijven. Wat weer reden geeft tot melkprijsverhoging. Indien de melkprijs de 35 euro per 100 l FPCM overstijgt, zal het animo om te melken groter worden en het aanbod stijgen. Melkveehouders hebben ongeveer 6 maanden nodig om hun melkproductie bij te sturen en dehuidige melkprijs stimuleert veel melkveehouders om  meer melk te produceren. Dit kan ervoor zorgen dat halverwege 2017 weer  meer melk wordt geproduceerd.

 

 

 

Verwachting is dat 2017 een jaar wordt met een melkprijs tussen de 30 en 35 euro per 100 l FPCM

 

 

Cowdashboard melkprijs

 

 

Figuur 1: Melkproductie in Europese lidstaten. Bron: MMO, 2016

 

 

 

De aanvoer van melk uit Nederland zal, afhankelijk van de keuzes van de Nederlandse en Europese overheid, dalen met 1 à 2%. Dit kan leiden tot een verdere stijging van de melkprijs.

 

 

 

 

Figuur 2: Totale melkaanvoer EU. Bron: MMO ,2016

 

 

 

De melkproductie loopt terug in de Europese Unie. Het dalende aanbod zorgt samen met de toenemende vraag voor een onevenwichtige markt in het voordeel van de melkveehouders.

 

 

 

Figuur 3: Europese zuivelprijzen. Bron: MMO, 2016-12-21

 

 

 

 

De boterprijs (zwarte lijn) is sinds 2007 niet meer zo hoog geweest. Boter en kaas (groene lijn) stuwen onze melkprijs. Magere melkpoederprijs (oranje lijn) blijft op een laag niveau door de grote voorraad.

Wel zien we een groot verschil in magere melkpoederprijzen tussen de EU en NZ. Dit enerzijds door de grote EU voorraad aan magere melkpoeder welke de prijs laag houd. Anderzijds kan NZ de magere melkpoeder rechtstreeks verkopen aan China, wat de prijs daar ondersteunt.

 

 

 

 

Figuur 4: Europese magere melkpoedervoorraad. Bron: Clal.it, 2016

 

 

 

 

Magere melkpoederprijzen kunnen pas sterk stijgen, wanneer de voorraad volledig is verkocht. De melkprijs kan niet pieken zolang er (veel) magere melkpoeder in voorraad ligt.