Steven Schramme (Melkvee Future Club 2023-2024)

Steven Schramme (Melkvee Future Club 2023-2024)

Met blijdschap kijk ik terug op de melkveecursus die ik kon volgen van de melkvee future club. Via wekelijkse bijeenkomsten hebben we elk onderwerp dat je ook maar kan bedenken in de melkveehouderij aangesneden. Management, protocollen, boekhouding, kengetallen, rantsoenen, etc… alles werd besproken, geanalyseerd, berekend en samengevat om zo te kunnen meenemen en toepassen op je eigen melkveebedrijf. Dat telkens de theorie gekoppeld werd aan de praktijk op een bedrijf ter plaatse was een groot pluspunt. Op deze manier komen de extra vragen en verduidelijkingen vanzelf en ontstaan er binnen de groep interessante discussies. Iedereen heeft andere ideeën en inzichten waardoor we van elkaar kunnen bijleren. Je helpt anderen verder op hun bedrijf en zelf kijk je op een andere manier naar je eigen bedrijf. De zin om verantwoordt te ondernemen op basis van cijfers wordt op deze manier positief beïnvloed.

 

Dat er hierdoor dan ook nog een leuke groep ontstaat waarbij telkens nieuwe bijeenkomsten gepland worden, bevestigt hoe leerrijk het iedereen vond. Hier stopt het dus niet bij. Het is een begin van een groep melkveehouders die naar de toekomst kijkt maar dagelijks de bedrijfsvoering scherp houdt.