Hittestress | Liba Advisering

Hittestress | Liba Advisering

Hittestress
De afgelopen weken is het weer wisselvallig geweest, de voorspelling voor de komende week voorspellen echter temperaturen >25 graden. Deze temperaturen gaan een negatief effect hebben op uw vee.
 Gevolgen hittestressMinder voeropnameLagere melkproductieMinder weerstandOpstartproblemen na afkalvenLebmaagNegatieve energie balansMeer kans op pensverzuringVerhoogde kans op uiergezondheidsproblemenVersnelde ademhalingExtra vochtopnameVruchtbaarheid komt onder druk te staanKlauwgezondheid wordt minder – koeien gaan meer rechtstaan door verhoogde ademhaling waardoor de druk op de klauwen groter wordt

Hittestress tijdens droogstand

Hittestress heeft ook effect op droogstaande koeien en op de ongeboren kalveren
Uit onderzoek blijkt dat droogstaande koeien welke last gehad hebben tijdens de droogstand in de piek 4 á 5 kg minder melk produceren per dag t.o.v. droogstaande koeien welke gekoeld zijn tijdens de hitteperiode.

Echter heeft hittestress bij droogstaande koeien ook effect op (on)geboren kalveren t.o.v. van ongeboren kalveren waarvan de moeder in de droogstand werd gekoeld.

 • Lager geboortegewicht (4 á 5 kg)
 • Mindere biestopname, verminderde immuniteit
 • Verminderde dagelijkse groei
 • Opnamecapaciteit van het voer is minder

Deze kalveren waarvan de moeder tijdens de droogstand hittestress heeft gehad produceren 4 kg melk minder t.o.v. de kalveren waarvan de moeder tijdens hitteperiode in de droogstand wel werd gekoeld. Deze kalveren hebben ook een verhoogde kans dat ze eerder weg gaan van het bedrijf.

Maatregelen tegen hittestress
Er zijn twee maatregelen tegen hittestress, waar bedrijven direct iets aan kunnen doen.VoedingsmanagementKlimaat management

Voedingsmanagement

 • Voer met broei aan de kuil wegscheppen en naar de mesthoop of ongemengd opvoeren aan het jongvee
 • Probeer kuil zo strak mogelijk te houden en maak de kuil niet te ver open
 • Preventief kijken of het nog zinvol is om water toe te voegen aan het rantsoen en indien u merkt dat het rantsoen warm wordt beter het water niet meer toe te voegen
 • Zuren toevoegen in de mengwagen, helpt tegen de broei aan het voerhek
  • Hoeveelheid is afhankelijk van het product dat u gebruikt, vaak +/- 2 liter per ton voer.
  • Indien noodzakelijk zeker doen, maar ben bewust van de kostprijs. Dus durf ook op tijd te stoppen!
  • Als u dan nog zuur op overschot heeft, kunt u dit gemakkelijk laten staan tot de volgende hitte periode.
 • Twee maal daags voeren
  • ’s morgensvroeg en ’s avonds laat
  • Eén keer per dag de voergoot schoon maken, 2de keer het beste het restvoer op een hoop schuiven
 • Indien u maar een keer per dag voert, is het qua voedingsmanagement het beste dat u ’s avonds voert
 • Drinkbakken zuiver houden
  • Norm is 7 centimeter drinkensbak per koe
   Bekijk voor u zelf of u deze norm haalt
  • Voldoende druk op uw leidingen – voornamelijk bij sneldrinkers
 • Meer zout voeren
  Droogstaande koeien echter geen zout bijvoeren, meer kans op zucht in het uier
 • Natriumbicarbonaat
  • Compenseert het natriumbicarbonaat verlies bij aanmaak van veel speeksel tijdens hitte en beperkt kans op pensverzuring
  • Het beste dit de gehele hitteperiode door te voeren maar bouw dit af in periodes dat het terug kouder is!
  • Advies: 200 gram per koe per dag
 • Kies alleen makkelijk verteerbare ruwvoerders
  Stro en hooi omwisselen voor graskuil (indien het rantsoen + mest dit toelaat)
 • Energiedichtheid van het rantsoen verhogen bij hoog productieve dieren (indien mest dit toelaat)
 • Meer bestendig eiwit voeren en minder onbestendig eiwit
  Gangbare soja deels vervangen door bestendige soja

Klimaatmanagement

 • Boxen en roosters zuiver houden
 • Vliegenbestrijding
  • Mest strohokken regelmatig uit
  • Verzet eenlinghokken wekelijks
  • Gebruik bij voorkeur madendood, stel madendood werkt niet (goed) stel dan volgend jaar een nieuwe aanpak op met bijvoorbeeld roofvliegen
  • Indien koeien allemaal op één plek staan in de stal, heeft u hoogstwaarschijnlijk last van vliegen op de lege plaatsen in de stal – kijk of je dit kunt behandelen
 • Koeien niet opeen drijven
  In de wachtruimte minder op een drijven
 • Overbezetting vermijden
 • Tijdens heetste momenten op de dag koeien het liefst met rust laten
 • Ventilators maximaal gebruiken
  ’s nachts terug afzetten wanneer de temperatuur daalt onder de 19 graden
 • Verkoeling via water
  • Direct op de koe
   Let wel op! – luchtvochtigheid en infectiedruk!
  • Op het dak
 • Koeien ’s nachts weiden of uitloop aanbieden
  Klimaat is dan aangenaam en de stal kan ook afkoelen