Gratis ondernemingsplan via Kratos – Raad op maat!

Gratis ondernemingsplan via Kratos – Raad op maat!

Wist u dat wij een gratis ondernemingsplan voor u kunnen opstellen?
Dit is mogelijk door de KRATOS-Raad op maat subsidie van de overheid!

Wij zijn een advieskantoor dat gespecialiseerd is in het opstellen van bedrijfseconomische boekhoudingen en ondernemingsplannen in de melkveehouderij.

Kent u ons nog niet, in deze brochure vind u meer info over wie wij zijn en wat wij doen.

Wilt u ook weten hoe uw inkomen evolueert de komende jaren?

Aan de hand van een ondernemingsplan stellen wij een cashbegroting op. Hiermee wordt beoordeeld of uw bedrijf in de huidige situatie en na eventuele investering financieel gezond blijft. Aan de hand van de boekhouding en technische kengetallen wordt de evolutie van u inkomen in beeld gebracht. Denk hierbij aan financieringen die aflopen, inflatie op vaste kosten,… 

Vanuit de huidige situatie wordt verder geredeneerd over de toekomst. Dit kunnen investeringen zijn, overdracht naar volgende generatie, groei, extra kosten, ontwikkeling neventak, stopzetting,…

Dit ondernemingsplan wordt hierna bij u op uw bedrijf uitvoerig besproken.

Heeft u interesse?

Schrijf u dan zeker in via deze knop. Hierna zullen wij u contacteren om de subsidie aanvraag samen te doen en het ondernemingsplan op te stellen.

KRATOS- raad op maat is een subsidiesysteem dat het mogelijk maakt gratis advies aan te vragen voor uw bedrijf over meerdere onderwerpen, verdeeld in adviesmodules.
Via deze link vind u meer informatie wat wij u kunnen aanbieden binnen deze subsidie.

Enkele belangrijke voorwaarden:

  • Kratos is enkel toegankelijk voor GLB – actieve landbouwers
  • Bio-landbouwers kunnen geen advies aanvragen voor module 1 en 2
  • Indien u advies wilt aanvragen voor een economische module (ondernemingsplan) dient er eerst een aanvraag te gebeuren voor arbeidsveiligheid (dit is ook een gratis KRATOS advies)
  • U kunt over de looptijd van Kratos 1 en 2 (2016-2018) en Kratos 3 over elke module maximaal 1x advies aanvragen
  • Enkel starters kunnen 2x advies aanvragen voor module 1 en 2

Verantwoordelijke uitgever: Achten BV