Wat is Cowdashboard?

Cowdashboard is een online rekenmodule ontwikkeld door Liba. U kunt deze module opstarten via www.cowdashboard.be of www.cowdashboard.nl

Hier kunt u het voersaldo (melkopbrengst minus voerkosten) berekenen per koe en per 100 kilogram meetmelk.

Tegelijkertijd wordt ook geanalyseerd wat de invloed op het voersaldo is van factoren zoals melkproductie, voerefficiëntie, kostprijs van het voer en inkoopindex.

Verder kunt u ook op een anonieme manier uw resultaten vergelijken met andere bedrijven.

Zo werkt u naar een hogere melkproductie met een hoge voerefficiëntie bij de correcte voerkosten.

Waarom Cowdashboard?

De schommelende voer- en melkprijzen vragen om een continue monitoring van uw voersaldo (melkopbrengst minus voerkosten). Uit officiële boekhoudcijfers blijkt dat het verschil in voersaldo op melkveebedrijven al snel groter is dan 1,50 euro per koe per dag. Met behulp van Cowdashboard krijgt u een beeld van het voersaldo op uw bedrijf. Met deze gegevens kunt u uw management naar een beter saldo sturen.

Het saldo berekenen (opbrengsten minus variabele kosten) is complex. Naast melkgeld en voerkosten moeten ook posten worden meegenomen zoals omzet, aanwas en het variabel deel van de opfokkosten van het jongvee. Uw boekhoudkantoor kan dit voor u berekenen, maar enkele keren per jaar is niet frequent genoeg. Met het regelmatig monitoren van uw voersaldo kunt u uw saldo jaarrond positief beïnvloeden.

Voordelen

  • U kunt uw voersaldo (melkopbrengst minus voerkosten) berekenen
  • U kunt uw voerefficiëntie berekenen
  • U weet binnen een half uur hoe uw bedrijf technisch en economisch draait
  • U kunt resultaten vergelijken met uw vorige metingen
  • U kunt anoniem uw resultaten vergelijken met andere bedrijven
  • U kunt analyseren wat de invloed is van verschillende factoren
  • Uw voerkennis en uw voerkennis in relatie tot de economie vergroot, waardoor u sparringpartner wordt van uw voervoorlichter