Advies Nederland

Hier vindt u alle vormen van advies waarvoor u vanuit Nederland bij Liba terecht kunt.

Boekhoudanalyse

Op basis van de beschikbare bedrijfsinformatie, zoals uw fiscaal jaarrapport en melkcontrole, maken we een uitgebreide analyse van uw bedrijf. We lichten uw bedrijf zowel technisch als economisch door en vergelijken het op anonieme basis met andere bedrijven.

Bij de bespreking geven we de sterktes en de zwaktes van uw bedrijf aan en op welke manier u uw inkomen kunt verbeteren. Ook bespreken we de ontwikkeling van uw bedrijf. Wij adviseren u deze analyse jaarlijks te doen.

Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen indien u interesse heeft in een economische en technische bedrijfsanalyse.

Bedrijfsbegeleiding

Het doel van de bedrijfsbegeleiding is om uw saldo te maximaliseren door de verbetering van de technische resultaten en door de bedrijfskosten in de hand te houden. Aan uw bedrijf worden twee Liba-adviseurs toegewezen, die iedere twee maanden uw bedrijf bezoeken. Tijdens deze begeleidingsbezoeken worden tal van technische zaken onder de loep genomen en krijgt u advies over:

Cowdashboard

 • Hoe loopt het technisch en economisch op uw bedrijf?
 • Hoe zit het met het voersaldo en de voerefficiëntie?
 • Worden de voeders scherp ingekocht?
 • Zit er een positieve ontwikkeling in de resultaten?

Rantsoenen

 • Beoordeling structuur van rantsoen d.m.v. zeven
 • Beoordeling vertering rantsoen d.m.v. mestzeven
 • Droge stof bepalingen van ruwvoeders.
 • Onafhankelijke rantsoenberekening
 • Opvolgen verse koeien a.h.v. MPR, ketose, …
 • Optimalisatie van het rantsoen naar kostprijs d.m.v een LP-model
 • Krachtvoeranalyse ter controle van de inhoud van het krachtvoer

Managementprotocollen

Werken met standaard werkwijzen wint meer aan belang in een moderne bedrijfsvoering.

Ze zorgen ervoor dat:

 • De arbeidstijd effectiever wordt benut
 • De werkzaamheden steeds op dezelfde manier gebeuren, ook bij verschillende uitvoerders.

Bij ieder begeleidingsbezoek wordt aandacht besteed aan de protocollen en indien nodig worden ze aangepast.

Verbeteringen in uw totaalmanagement

De Liba Bedrijfsbegeleiding kan ook in samenwerking gebeuren met bijvoorbeeld uw dierenarts of voerhandelaar. Klik hier voor een voorbeeld van een managementprotocol, Cowdashboard-uitslag en een rantsoenberekening.

Indien u interesse heeft, twijfel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

Bedrijfsplan

Heeft u investeringsplannen? Zijn deze plannen realistisch of moeten ze nog aangescherpt worden? Waar liggen de zwakke en de sterke punten? Heeft u een onafhankelijke berekening nodig zowel voor uzelf als voor de bank?

In een bedrijfsplan stellen wij een liquiditeitsbegroting op richting de toekomst. Als basis hiervoor wordt uw bedrijfseconomisch financieel en management rapport en/of uw technische kengetallen gebruikt. Ook houden we rekening met veranderende omstandigheden, zoals het veranderende Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), mestwetgeving en de volatiele prijzen van zowel voer als melk…

Neem zeker contact met ons op indien u geïnteresseerd bent!

Stalconcept

Een goed doordachte stal is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Economisch bouwen
 • Hoge arbeidsefficiëntie en werkplezier
 • Comfort voor de koeien
 • Mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding

Wij leveren u een onafhankelijk stalconcept aan, met een evenwicht tussen deze uitgangspunten. De concepttekening gebruiken we voor het overleg met uw architect en/of leverancier. De haalbaarheid van het concept rekenen we door met het Liba Bedrijfsplan.

Heeft u interesse in een goed opgebouwd plan voor uw stal? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!