.

Advies België

Hier vindt u alle vormen van advies waarvoor u vanuit België bij Liba terecht kunt.

Kratos

Kratos is een subsidiesysteem dat het mogelijk maakt om gratis advies aan te vragen voor uw bedrijf over meerdere onderwerpen en is verdeeld in verschillende adviesmodules.

Liba kan u via Kratos onder meer een gratis bedrijfseconomische boekhouding aanbieden, gekoppeld aan een gratis ondernemingsplan. Zo krijgt u een volledige financiële analyse van de huidige en toekomstige situatie van uw bedrijf.

Klik hier voor meer informatie over de modules. Liba is erkend voor volgende modules:

 • Module 1: Ondernemingsplan
 • Module 2: Bedrijfseconomisch advies
  • Bespreken van uw bedrijfseconomische boekhouding
  • En/of verwerking van uw bedrijfseconomische boekhouding (voor Liba clienten)
 • Module 3: Randvoorwaarden
 • Module 9: Arbeidsveiligheid

Enkele belangrijke voorwaarden:

 • Kratos is enkel toegankelijk voor GLB – actieve landbouwers
 • Bio-landbouwers kunnen geen advies aanvragen voor module 1 en 2
 • Indien u advies wilt aanvragen voor module 1 of 2, dient er eerst een advies aangevraagd te worden voor één van volgende modules: 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7a, 7b, 8 of 9. Tenzij er in Kratos 1 of 2 een advies rond biodiversiteit, klimaat, water, bodem of arbeidsveiligheid is uitgevoerd. Liba kan u hierbij helpen voor module: 9.
 • U kunt over de looptijd van Kratos 1 en 2 (2016-2018) over elke module maximaal 1x advies aanvragen. Enkel starters kunnen 2x advies aanvragen voor module 1 en/of module 2.

Klik hier om een aanvraag in te dienen bij het e-loket. 

TIP: Klik hier om de handleiding te raadplegen die wij hebben opgesteld. Dit is een zeer handig hulpmiddel om u te begeleiden bij uw aanvraag en om fouten te voorkomen. We raden u dan ook sterk aan om deze handleiding erbij te nemen wanneer u uw aanvraag gaat indienen! 

http://www.vlaanderen.be/pdpo

Verantwoordelijke uitgeverij: ACHTEN BV/Liba

Boekhouding

Bij Liba kunt u terecht voor ondersteuning bij uw bedrijfseconomische boekhouding. We maken dan jaarlijks een uitgebreide analyse van uw bedrijf waarbij we uw onderneming zowel technisch als economisch volledig doorlichten.

Vervolgens bespreken we deze analyse met u en nemen we samen de sterktes en zwaktes van het bedrijf met u door. We kijken hoe u uw inkomen kunt verbeteren en hoe uw onderneming in de toekomst nog kan ontwikkelen.

Liba is marktleider in bedrijfseconomische boekhoudingen voor de melkveehouderij. Onze boekhouding is erkend door de overheid, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Dit betekent dat het een geldige boekhouding is voor de aanvraag van subsidies, zowel voor VLIF, WFIA, AIDA als ISA. Ook is het een geldige boekhouding als onderdeel van het bedrijfsadviessysteem Kratos van de Vlaamse overheid.

Heeft u belangstelling om uw inkomen te verbeteren met onze bedrijfseconomische boekhouding? Neem dan zeker eens vrijblijvend contact met ons op!

Maakt u al gebruik van onze ondersteuning bij uw bedrijfseconomische boekhouding? Klik dan hieronder voor meer uitleg over de termen die in uw uitslag gebruikt worden.

Bedrijfsleiderskringen
Bedrijfsleiderskring | Liba Advisering

Vier keer per jaar organiseert Liba de Bedrijfsleiderskringen. Dit zijn de geschikte momenten om te leren van uw collega-melkveehouders!

Een bedrijfsleiderskring is een groep van 8 tot 12 melkveehouders die 4 keer per jaar samenkomen bij één van de melkveehouders uit de kring. Op deze manier creëren we een aangename en open sfeer.

Het vertrekpunt van deze bijeenkomsten is altijd het bedrijfseconomische resultaat van de bedrijven. Deze worden hier besproken en vergeleken, zodat alle aanwezigen van elkaar kunnen leren wat de aandachtspunten zijn binnen hun eigen bedrijf. Daarnaast bereiden we vanuit Liba verschillende actuele zaken voor met betrekking op management, marktprijzen en wetgeving.

Natuurlijk is ook uw eigen inbreng belangrijk. Zo wordt het programma van de meetings flexibel aangepast aan de vraagstukken die leven bij u en uw collega’s. Dit is dan ook de ideale manier om ideeën uit te wisselen en te leren van elkaars ervaring.

Wilt u graag lid worden van één van onze bedrijfsleiderskringen? Neem dan zeker eens vrijblijvend contact met ons op!

Future Club

Bent u jong en ondernemend binnen de melkveehouderij? Meld u dan zeker aan voor onze Future Club! Met deze groepen organiseren we vier keer per jaar een bijeenkomst waar we actuele thema’s aansnijden op maat van een jong publiek. Deze thema’s zijn zeer divers en uiteenlopend en kunnen bijvoorbeeld gaan over voermanagement, graslandbeheer, opstellen van een bemestingsplan, vruchtbaarheidsmanagement,…

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de bijeenkomsten van Future Club? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of neem eens een kijkje op onze Facebookpagina!

Bedrijfsbegeleiding

Het doel van de bedrijfsbegeleiding is om uw saldo te maximaliseren door de technische resultaten te verbeteren en de bedrijfskosten in de hand te houden. Om dit te doen, krijgt u twee Liba-adviseurs toegewezen. Deze bezoeken uw bedrijf iedere twee maanden, waarbij ze tal van technische zaken onder de loep nemen. Op basis hiervan geven ze u een aangepast advies.

Voorbeelden hiervan zijn:

Onze adviseur, Dries Aerden, is op bedrijfsbezoek in de stal van een melkveehouder. Ze dragen beiden een overal en laarzen. Ze staan samen bij één van de koeien, Dries is gehurkt, ze analyseren de uitwerpselen. Dries heeft een handboek voor de melkveehouderij in zijn hand.

Deze bedrijfsbegeleiding kan altijd in samenwerking met uw dierenarts of voerhandelaar gebeuren.

Indien u geïnteresseerd bent om met Liba samen te werken voor u bedrijfsbegeleiding, neem dan zeker eens contact met ons op voor een eerste kennismaking.

Bedrijfsplan

Heeft u investeringsplannen? Zijn deze plannen realistisch of moeten ze nog aangescherpt worden? Waar liggen de zwakke en de sterke punten? Heeft u een onafhankelijke berekening nodig zowel voor uzelf als voor de bank?

In een bedrijfsplan stellen wij een liquiditeitsbegroting op richting de toekomst. Als basis hiervoor worden uw bedrijfseconomische boekhouding en/of uw technische kengetallen gebruikt. Ook houden we rekening met veranderende omstandigheden zoals het veranderende Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), mestwetgeving en de volatiele prijzen van zowel voer als melk.

Met het Liba-bedrijfsplan krijgt u een beeld van de haalbaarheid van de geplande investeringen. Een goed onderbouwd bedrijfsplan is dan ook noodzakelijk voor het overleg met uw bank.

Neem zeker contact met ons op indien u geïnteresseerd bent!

Overname

Veel overnames spelen zich af binnen familie. Vaak zie je dat een dergelijke bedrijfsovername een zuiver administratieve gebeurtenis is, waarbij niet goed geluisterd wordt naar de verzuchtingen van de ouders als overlater en de zoon/dochter als overnemer.

Een goed geregelde bedrijfsovername is echter de beste investering in de toekomst van uw bedrijf. Een investering die u eerst als overnemer en later in uw loopbaan als overlater doet. Maak hiervan geen administratieve gebeurtenis, maar zorg voor een goed plan en klare afspraken. Liba begeleidt beide partijen in dit overnameproces en stelt de nodige overeenkomsten op.

Wij adviseren u om Liba geruime tijd voor de effectieve overnamedatum te contacteren. Zo kan de overname op een gestructureerde manier plaatsvinden met respect voor beide partijen.

Heeft u een overname van uw bedrijf gepland? Neem dan zeker contact  met ons op!

Stalconcept

Een goed doordachte stal is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Economisch bouwen
 • Hoge arbeidsefficiëntie en werkplezier
 • Comfort voor de koeien
 • Mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding

Wij leveren u een onafhankelijk stalconcept aan, met een evenwicht tussen deze uitgangspunten. De concepttekening gebruiken we voor het overleg met uw architect en/of leverancier. De haalbaarheid van het concept rekenen we door met het Liba-bedrijfsplan.

Heeft u interesse in een goed opgebouwd plan voor uw stal? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!