Disclaimer

In het kader van de wijziging van de Belgische vennootschapswetgeving zal vanaf 01.01.2020 de vennootschap verder actief zijn onder de officiële naam ACHTEN BV. Waar er eventueel nog sprake is van “Achten bvba” dient dit dus ook gelezen te worden als “ACHTEN BV”

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Liba en Cowdashboard zijn merknamen en zijn eigendom van:
ACHTEN BV, Dorpsstraat 21, 3950 Bocholt (België) Tel + 32 (0)89 46.46.06

Privacy Verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn
echter situaties waarbij we informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te
plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat ten allen tijde te laten weten voordat wij
persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke
provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele
personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale
omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit
onze bestanden te laten verwijderen.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden
ontleend. Wijzigingen en (type)fouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo
volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. ACHTEN BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op
welke manier dan ook ontstaan door gebruik , onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie en rekentools op
de website.
ACHTEN BV beschermt haar website tegen virussen, hacking-attacks of andere informatica misdrijven, maar garandeert niet
de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden
gewijzigd. ACHTEN BV spant zich in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar ACHTEN BV
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
Auteursrechten en individuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij ACHTEN BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal
beschikbaar hebben gesteld aan ACHTEN BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na
voorafgaande toestemming door ACHTEN BV.
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact opnemen met:
ACHTEN BV, Dorpsstraat 21, 3950 Bocholt (België) Tel + 32 (0)89 46.46.06.